Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu         

 

1.Krzysztof Durda – Przewodniczący
2.Brygida Folęga – Z-ca Przewodniczącego
3.Kazimierz Czerniak
4.Tadeusz Karasiewicz
5.Radosław Urbanik
6.Arkadiusz Kosior
7.Kamil Różnicki

                                                                                 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych  

 

1.Artur Kozioł – Przewodniczący
2.Michał Sudoł – Z-ca Przewodniczącego
3.Krzysztof Durda
4.Mariusz Miler
5.Mirosław Mielnik
6.Łukasz Izydorczyk

Komisja Rewizyjna  

1.Tadeusz Karasiewicz – Przewodniczący

2.Artur Kozioł - Z-ca Przewodniczącego
3.Michał Sudoł
4.Krzysztof Sadowski
5.Czesława Janiec

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

 

1.Brygida Folęga – Przewodniczący
2.Mariusz Miler - Z-ca Przwodniczącego
3.Czesława Janiec
4.Antonina Szelechowicz
5.Kamil Różnicki