KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

KADENCJA 2014-2018

Komisja Rewizyjna

 
 1. Piotr Nieratka  - Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Sadowski - Zastępca Przewodniczącego
 3. Katarzyna Kiecenka - Sekretarz Komisji
 4. Mirosław Kędzia
 5. Artur Kozioł

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 1. Kazimierz Czerniak - Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Sikora - Zastępca Przewodniczącego
 3. Stanisław Łaniocha
 4. Ryszard Jaworski
 5. Józef Pełka
 6. Mirosław Kruszelnicki
 7. Barbara Wójtowicz-Prusinowska
 8. Arkadiusz Kosior
 9. Aneta Bochenek

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 1. Stanisław Łaniocha - Przewodniczący Komisji
 2. Mirosław Kędzia - Zastępca Przewodniczącego
 3. Kazimierz Czerniak
 4. Artur Kozioł
 5. Aneta Bochenek
 6. Barbara Wójtowicz-Prusinowska
 7. Krzysztof Sadowski
 8. Józef Pełka