Zielona flaga Gierałtów zd

Od wielu lat wiodącym tematem pracy wychowawczej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie są działania proekologiczne. Nie inaczej było w roku szkolnym 2013/2014. Tym razem społeczność szkolna zaangażowała się w realizację programu „Szkoły dla ekorozwoju".

Na pierwszym spotkaniu grupy roboczej wybrano dwa główne obszary działań - "Zdrowa żywność w szkole" oraz "Transport i aktywność ruchowa". Harmonogram pracy w ramach programu był bardzo bogaty i obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Z ciekawych inicjatyw warto wymienić cały cykl pokazów pod wspólną nazwą "Jem zdrowo", realizowanych przez wszystkie oddziały - od przedszkolnego po klasę szóstą. Na ich podstawie została opracowana Szkolna Książka Kucharska ze zdrowym jedzeniem.

W obszarze drugim najważniejsze akcje to "Rowerowa szkoła", zajęcia warsztatowe w ramach projektu "Miasta dla rowerów" oraz udział w programie "Sprawny Dolnoślązaczek". Oprócz wyżej wymienionych akcji, wielkim zainteresowaniem cieszyły się liczne konkursy tematyczne, akcje propagandowe i edukacyjne, realizowane w formie plakatów i albumów, jak i kontynuacja stałych programów "Mleko z klasą" i "Owoce w szkole".

Optymizmem na przyszłość napawa fakt, że pełnym zaangażowaniem wykazali się wszyscy członkowie społeczności szkolnej - uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Kapituła "Szkoły dla ekorozwoju" doceniła te działania, przyznając szkole po raz wtóry certyfikat ZIELONEJ FLAGI. Koordynatorem programu była pani Łucja Rutyna-Chwała.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie gratuluje dobrej współpracy i wyróżnienia Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, życząc zdrowia, radości, kreatywności, Uczniom - dobrych wyników w nauce oraz dalszych sukcesów w dziedzinie promocji i ochrony środowiska!

Zielona flaga Gierałów

Źródło: SP w Gierałtowie