Miło nam poinformować, że GCKiS Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu kolejny już rok bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu otrzymała dotację na zakup książek w wysokości 7.600,00 zł.

Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach.

Program zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Źródło: GCKiS w Nowogrodźcu

W dniu 1 września 2018 roku odbyła się XIX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół do Krzeszowa. Hasło towarzyszące tegoorocznej pielgrzymce brzmiało: „Z Maryją dziękujemy za Niepodległą" i nawiązywało do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Około stuosobowa grupa Mieszkańców Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w tym wydarzeniu. Spotkanie rozpoczęło się od katechezy wygłoszonej przez ks. Tomasza Filipka, opiekuna duchowego Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych im. św. o. Pio z Legnicy.

Kolejnym punktem spotkania był koncert organowy w wykonaniu duetu organowego „Ad Libitum Organ Duo".

>>Więcej informacji - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu<<

W dniu 17 września 2018 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN” z Klubem Sportowym Orzeł Gościszów.

Dnia 19 października 2011 roku wpisano do ewidencji klubów sportowych Klub Sportowy Orzeł Gościszów, który jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz mniejszym statutem.

Klub Sportowy Orzeł Gościszów w sezonie 2017/2018 awansował do A Klasy Seniorów rozgrywek OZPN Jelenia Góra i zgodnie z regulaminem utworzył drużynę juniorów, w której skład wchodzi młodzież z Gościszowa w przedziale wiekowym 15-18 lat. Swoje pierwsze rozgrywki zagrają w Klasie Terenowej Juniorów - Grupy III.

Życzymy serdecznie powodzenia i sukcesów sportowych!

W miejscowości Czerna przeprowadzono modernizację Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Budynek wygląda jak nowy – z zewnątrz i wewnątrz.

Kompleksowo wyremontowana sala to prawdziwe centrum kultury i miejsce integracji Mieszkańców.

>>Relcja TV Łużyce pn. Wiejski Dom Kultury jak nowy<<

Ogłoszenie Burmistrza Nowogrodźca o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji polegającego na zmianie systemu ogrzewania.

Szczegółowa treść dostępna w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu