Trochę muzyki i radości – to prezent od zespołu folklorystycznego Czernianki dla starszych ludzi z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowogrodźcu.

To było bardzo miłe przedpołudnie, które urozmaiciło czas pacjentom zakładu.

Personel zakładu zaprasza także inne zespoły, które mogłyby też dać taki występ i wywołać uśmiech na twarzach podopiecznych.

>>Relacja TV Łużyce pt. Muzyka jak lekarstwo<<

Zjawisko bezdomności jest powszechnie uznawane za najcięższą formę wykluczenia społecznego, wiąże się bowiem nie tylko z brakiem miejsca do zamieszkania, ale także uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i prowadzi do stygmatyzacji. O działaniach dotyczących rozwiązywania problemu bezdomności na terenie gminy Nowogrodziec rozmawiano w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Spotkanie pracowników socjalnych, asystentów rodziny, Policji, Straży Miejskiej oraz sołtysów odbyło się 27 września 2017 roku. Zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi, szczególna troska w stosunku do starszych, bezdomnych oraz niepełnosprawnych - to głowne tematy spotkania.

>>Więcej informacji - MGOPS w Nowogrodźcu<<

Wiele różnorodnych, tradycyjnie wypieczonych bochnów chleba, wykonanych według starych receptur, można było spróbować w Milikowie w Gminie Nowogrodziec, podczas XXII edycji Święta Chleba. Stoiska kół gospodyń i zespołów folklorystycznych uginały się od wspaniałych, pachnących wypieków.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce "Chleba naszego powszedniego"<<

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich w dniu 8 września 2017 roku podpisał umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie placu manewrowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu oraz zagospodarowaniu terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, jest konsorcjum firm: Axyo.pl sp. z o.o. oraz Filigran Sp. z o.o.

Nawierzchnia placów, drogi dojazdowej oraz chodników przy budynku OSP wykonana jest z betonu wylewanego na mokro (z dylatacjami), ograniczonego częściowo krawężnikami, również wylewanymi na mokro. Ich stan jest niezadawalający z uwagi na przemieszczenia pionowe nawierzchni w okresie zimowym, spowodowane przez niestabilne podłoże. Istniejące krawężniki są częściowo pozapadane i posiadają liczne ubytki dlatego wymagają wymiany na nowe. Kanalizacja deszczowa również wymaga remontu, aby zapewnić odwodnienie wszystkich terenów utwardzonych. W ramach przebudowy wykonany zostanie remont placu manewrowego przy OSP, drogi dojazdowej do garaży tylnych OSP, parkingu znajdującego się z tyłu budynku OSP, chodnika prowadzącego do wejścia głównego OSP na nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonany zostanie również remont systemu odwodnienia placu manewrowego, placu parkingowego i drogi wewnętrznej za pomocą ścieku z kostki granitowej o szerokości 50 cm, jak również regulacja wpustów wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie terenu przy GCKiS w Nowogrodźcu jest konieczne z uwagi na fakt, iż obecnie tereny położone na zapleczu budynku stanowią teren zdewastowany, porośnięty krzakami. Część terenu porośnięta jest trawą, na pozostałej części znajdują się resztki materiałów budowlanych. Teren wygląda nieestetycznie, niemożliwe jest korzystanie z niego. W zakres objętych umową robót wchodzą: uprzątnięcie placu na zapleczu budynku poprzez wycinkę krzewów oraz uporządkowanie terenu, rozbiórka istniejącego chodnika do pomieszczeń na zapleczu budynku, wykonanie ograniczeń dla placu poprzez wykonanie oporników w formie krawężników drogowych, wykonanie ograniczeń bezpośrednio od strony działek sąsiednich w formie obrzeży trawnikowych, wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej, przebudowa chodnika prowadzącego do pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku - chodnik z kostki betonowej, wykonanie terenów zielonych, w tym umocnienie skarpy od strony budynku do placu, wykonanie systemu częściowo odbierającego wody opadowe i włączenie go do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Wartość podpisanej umowy opiewa na łączną kwotę 428 700,23 zł brutto.

24 września 2017 roku w Milikowie odbyła się XXII edycja Święta Chleba.