7 września 2017 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie.

W dniu 14 czerwca 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę dotyczącą przebudowy powyższej drogi o długości 615 mb i szerokości 3 m. Droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiącej połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi.

Przebudowa polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi. Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni, budowę rowów przydrożnych, przebudowę i budowę przepustów oraz saczków poprzecznych z kruszywa.

Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 232 000 złotych, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych. Na przebudowę powyższej drogi otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 126 000,00 złotych.

Co roku w Nowogrodźcu obchodzone jest Święto Seniora - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W związku z tym wydarzeniem Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich składa serdeczne życzenia wszystkim Seniorom Miasta i Gminy Nowogrodziec.

Coraz częściej organizowane są dla naszych Seniorów rozmaite formy aktywizacji: warsztaty, szkolenia, kursy, wycieczki, spotkania integracyjne czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają Seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

"Życzę wszystkim Seniorom dużo zdrowia, realizacji planów i zamierzeń życiowych. Chciałbym podkreślić dzisiaj, że każdy etap życia ma swój urok. Życzę naszym Seniorom długich lat życia, aby zachowały długo swoją aktywność i dzieliły się z nami swoim doświadczeniem i mądrością!" - powiedział dzisiaj Burmistrz Robert Relich podczas spotkania z Seniorami w Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu.

Życzymy wszystkim Seniorom dużo zdrowia, radości, pogody ducha i spełnienia marzeń!

 

Trochę muzyki i radości – to prezent od zespołu folklorystycznego Czernianki dla starszych ludzi z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowogrodźcu.

To było bardzo miłe przedpołudnie, które urozmaiciło czas pacjentom zakładu.

Personel zakładu zaprasza także inne zespoły, które mogłyby też dać taki występ i wywołać uśmiech na twarzach podopiecznych.

>>Relacja TV Łużyce pt. Muzyka jak lekarstwo<<

Zjawisko bezdomności jest powszechnie uznawane za najcięższą formę wykluczenia społecznego, wiąże się bowiem nie tylko z brakiem miejsca do zamieszkania, ale także uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i prowadzi do stygmatyzacji. O działaniach dotyczących rozwiązywania problemu bezdomności na terenie gminy Nowogrodziec rozmawiano w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Spotkanie pracowników socjalnych, asystentów rodziny, Policji, Straży Miejskiej oraz sołtysów odbyło się 27 września 2017 roku. Zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi, szczególna troska w stosunku do starszych, bezdomnych oraz niepełnosprawnych - to głowne tematy spotkania.

>>Więcej informacji - MGOPS w Nowogrodźcu<<

Wiele różnorodnych, tradycyjnie wypieczonych bochnów chleba, wykonanych według starych receptur, można było spróbować w Milikowie w Gminie Nowogrodziec, podczas XXII edycji Święta Chleba. Stoiska kół gospodyń i zespołów folklorystycznych uginały się od wspaniałych, pachnących wypieków.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce "Chleba naszego powszedniego"<<