Urząd Miejski w Nowogrodźcu przekazuje Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii do właścicieli psów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z treścią załączonego Komunikatu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina wszystkim posiadaczom psów o obowiązkowych szczepieniach przeciwko wściekliźnie psów powyżej 3 miesiąca życia. Ponadto w związku z przypadkami atakowania psów przez wilki przypomina się, że psy poza terenem posesji muszą przebywać pod dozorem właściciela.

13 czerwca br. GCKiS – Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz - Brzegiem Kwisy”.

Po raz piaty 50 sympatyków biblioteki, książek i rowerów stawiło się na starcie rajdu rowerowego "Odjazdowy Bibliotekarz – Brzegiem Kwisy". W rajdzie, prócz środowiska bibliotekarskiego, udział wzięli: uczniowie Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie, Młodzieżowa Rada Miejska w Nowogrodźcu, Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu oraz mieszkańcy Gminy Nowogrodziec.

>>Więcej - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu<<

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Kwisa złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu "Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego".

>>Więcej - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<