Konkurs na najpiękniejsze stroiki świąteczne rozstrzygnięto w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Uczniowie szkół z terenu gminy Nowogrodziec prześcigały się w pomysłach na oryginalny stroik.

>>Najpiękniejsze stroiki - TV Łużyce<<

Święty Mikołaj nie zapomniał o dzieciach z terenu Gminy Nowogrodziec. Były paczki, zabawy integracyjne i wiele radości.

>>Relacja TV Łużyce pt. Św. Mikołaj nie ominął Nowogrodźca<<

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje o rozpoczęciu realizacji przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” projektu pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD 2014-2020.

Głównym celem projektu jest założenie działalności gospodarczej przez min. 51 kobiet z terenu Dolnego Śląska do końca listopada 2019 roku. Projekt realizowany jest w okresie 1.XII.2017r. – 30.XI.2019r.

Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu Dolnego Śląska.

>>Więcej informacji - Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0”<<

 

Kilkunastoletnie stare oprawy lamp oświetlających nowogrodzieckie ulice, zostaną wymienione na nowe, energooszczędne. To pierwszy etap inwestycji w oświetlenie gminy. Nowym, ledowym światłem zabłyśnie 126 latarni.

>>Program TV Łużyce pt. Nowe oświetlenie ulic<<

Dnia 21 listopada 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli miast Nowogrodziec i Lomnice nad Popelkou dotyczące wspólnie realizowanego projektu transgranicznego „Lomnice nad Popelkou i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie”. Głównym celem inwestycji jest stworzenie partnerstwa transgranicznego stanowiącego podstawę dalszego rozwoju, pogłębiania współpracy między dwoma miastami, wzmocnienie lokalnego rozwoju współpracy na pograniczu polsko – czeskim, przywrócenie atrakcji kulturalnych i wzmocnienie promocji w dziedzinie turystyki.

W ramach współpracy w mieście Lomnica nad Popelkou zostaną przeprowadzone prace związane z rewitalizacją placu Karlovskiego, natomiast w Nowogrodźcu - remont części muru obronnego klasztoru.

Spotkanie z udziałem Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha oraz władz samorządowych Lomnice nad Popelkou miało miejsce na placu Karlowskim w mieście Lomnice nad Popelkou. Wydarzenie dotyczyło przekazania terenu budowy oraz omówienia warunków realizacji projektu.

Otwarcie polskiej inwestycyjnej części projektu planowane jest na początku 2018 roku, zaś zakończenie projektu planowane jest na maj 2018 roku.