Staraniem Mieszkańca Nowogrodźca Pana Piotra Nieratki powstaje przy ulicy Kamiennej 3 Muzeum Regionalne w Nowogrodźcu. Aktualnie Muzeum jest w fazie organizacji.  

Placówka Muzealna ma na celu informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz upowszechnianie podstawowych wartości historii naszej Małej Ojczyzny, gdyż poprzez zwiedzanie muzeum można przybliżyć sobie rozwój kulturowy, społeczny oraz gospodarczy danego regionu.

Została już stworzona strona FB dla tych, którzy szukają ciekawych publikacji, zdjęć i artefaktów związanych z naszą historią.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzin na FB strony Muzeum Regionalnego w Nowogrodźcu:  

https://www.facebook.com/Muzeum.Nowogrodziec/

Orszak zd1

Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Święto zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu nazywani również Królami (Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło.

6 stycznia 2019 roku nowogrodziecki Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami naszego miasta. Po mszy świętej o godzinie 12.00, śpiewając wspólnie kolędy, podążyliśmy za Królami w kierunku sceny ustawionej na parkingu szkolnym, gdzie Trzej Królowie oddali pokłon Bożemu Dziecięciu.

Na trasie przemarszu uczestnicy napotykali przeróżne postacie z jasełkowej tradycji. Jak co roku spotkaliśmy nienawistnego Heroda, byliśmy świadkami walki dobra ze złem. Wraz z pasterzami przekroczyliśmy próg nadziei, by pokłonić się Nowonarodzonemu w ubogiej Stajence.

Hasłem tegorocznego orszaku były słowa Wielkiego Polaka - Świętego Jana Pawła II: „Odnowi oblicze ziemi”. Zanieśliśmy do stajenki nasze pragnienie odnowy oblicza ziemi, odnowy oblicza naszej Ojczyzny oraz odnowy serca każdego z nas.

Do Orszaku Trzech Króli dołączyło wielu mieszkańców naszej gminy. Tego dnia, każdy mógł być Królem - założyć koronę na głowę i podążyć za betlejemską gwiazdą do Stajenki. Była to znakomita okazja do tego, aby być razem skupieni wokół tej pięknej tradycji. /Oprac.: Jadwiga Maksymowicz - SP Nowogrodziec, fot. Marcin Krzywdziński/

1

2

3

4

5

 

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20, odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok:

-odczytanie projektu uchwały budżetowej;
-odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej;
-przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
-dyskusja nad wniesionymi poprawkami i autopoprawkami Burmistrza i ich przegłosowanie;
-głosowanie uchwały budżetowej.

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
8.Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej będzie można oglądać tutaj >>>transmisja z obrad<<<

W GCKiS Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyły się warsztaty „Piszemy razem bajkę”, które poprowadziła znana autorka książek Pani Małgorzata Warda.

W warsztatach wzięły udział dzieci z I i II klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie. Podczas zajęć każde dziecko czuło się jak pisarz i ilustrator bajki, miało możliwość wykreowania własnego fragmentu historii o maskotkach oraz jej zilustrowania.

Dzieci dowiedziały się także, jak powstaje książka i kim są pisarze. To była świetna zabawa i jednocześnie możliwość rozwijania fantazji.

W trakcie warsztatów powstały wspaniałe prace, które możecie Państwo oglądać w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu.

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu odbyły się Zimowe Halowe Turnieje Piłki Nożnej: Orlików, Żaków oraz Skrzatów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z relacją GCKiS w Nowogrodźcu

>>Zimowy Turniej Piłki Nożnej Orlików<<

>>Zimowy Turniej Piłki Nożnej Żaków<<

>>Zimowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów<<