Gmina Nowogrodziec, wpisując się w ogólnokrajowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przystąpiła do projektu „Godność. Wolność. Niepodległość” przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”, typując do programu dwie jednostki: Szkołę Podstawową im. Bolesława w Nowogrodźcu oraz Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach.

Celem projektu jest wspieranie szkół w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach.

>>Czytaj więcej - BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu<<

Koszt remontów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Opieki Leczniczej w Nowogrodźcu to milion sto tysięcy złotych.

Jest w tym dotacja z Unii, lwią część dokłada Gmina Nowogrodziec, reszta - to wkład własny jednostek.

Co zostanie wykonane i w jakim czasie – o tym w materiale.

>>Zachęcamy Państwa do obejrzenia materiału TV Łużyce pt. Remonty za ponad milion zł<<

11 września 2018 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację zadania pt. Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Godzieszowie, które zostało ujęte do realizacji w budżecie bieżącego roku.

Wykonawcą robót jest Spółka Hydro-Tech z Nowogrodźca. Zakres remontu obejmuje między innymi: prace rozbiórkowe, prace przy kominie, ocieplenie lukarn ponad dachem, pokrycie dachu dachówką cementową wraz z obróbkami blacharskimi oraz zainstalowanie instalacji odgromowej. Termin wykonania zadania został ustalony na dzień 19 grudnia 2018 roku. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 122 469,30 zł brutto.

Zadanie jest jednym z wielu inwestycji, które przyczyniają się do poprawy obiektów służącym Mieszkańcom. W Godzieszowie trwa realizowania przez samorząd lokalny Nowogrodźca budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Już niedługo Mieszkańcy będą się cieszyć z nowej drogi, która zostanie przebudowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy Nowogrodziec.

Współpraca i realizowane zadania są efektem zaangażowania Mieszkańców i Pana Piotra Tutaka, Sołtysa Godzieszowa. Dziękujemy!

 

 

Rozpoczęto prace projektowe związane z przebudową kaplicy na cmentarzu komunalnym w miejscowości Gierałtów.

W ramach zadania obecny budynek kaplicy w Gierałtowie zostanie rozbudowany i wyposażony w instalację elektryczną.

Powierzchnia użytkowa zostanie powiększona do 70m2.
Teren wokół budynku zostanie utwardzony kostką brukową.

Przedstawiamy Państwu do wglądu wizualizację dokumentów projektowych.

Uprzejmie informujemy Państwa, że rozpoczęto prace nad budową zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu. Nowy, projektowany budynek zaplecza boiska sportowego usytuowany będzie w miejscu istniejącej szatni. Będzie on zaopatrzony w instalację ogrzewania ekologicznego, instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz klimatyzację.

Na parterze przewidziano szatnie dla zawodników i sędziów wraz z węzłem sanitarnym, zaplecze socjalne i magazyn sprzętu sportowego.
Pierwsze piętro obejmuje salę konferencyjną, siłownię, salę do ćwiczeń, recepcję, szatnię damską i męską oraz WC.

Dzięki funkcjonalności nowego zaplecza sportowego można będzie sukcesywnie propagować zdrowy i sportowy styl życia. Nowy objekt umożliwi Mieszkańcom gminy rozrywkę w postaci wydarzeń sportowych, warsztatów, gier i zabaw. Ponadto zapewnione zostanie kolejne miejsce dla dzieci i młodzieży do rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych ze sportem, wzmacniania swoich mięśni, budowy ciała, koordynacji, a także rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych, kreatywności, pracy w grupie, co pozytywnie wpłynie na ich życie.

Obiekt projektowany jest zgodnie z wytycznymi Okręgowego Związku Piłki Nożnej.