lgd partnerstwo410

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

kanalizacja

Dnia 6 listopada została podpisana umowa na realizację trzeciego już etapu robót związanych z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w Nowogrodźcu.

11 listopada 2019 zd

Dzisiaj, 11 listopada, uczciliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przed pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny" Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich złożył wieńce wraz z Kombatantami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Nowogrodźcu na czele z porucznikiem w stanie spoczynku Józefem Komarem, przedstawicielami Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, jak również przedstawicielami społeczności lokalnej.
Następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu na mszę świętą w intencji naszej Ojczyzny. O piękną oprawę artystyczną mszy świętej zadbał Środowiskowy Chór „Harmonia" pod dyrekcją Pani Antoniny Zakrzewskiej. 

O odzyskanie suwerenności Polacy walczyli łącznie 123 lata. Uroczystości w Gminie Nowogrodziec były hołdem dla tych, dzięki którym mamy możliwość żyć w niepodległym państwie.

O godzinie 17.00 odbędzie się uroczysty koncert w Centrum Kultury i Sztuki "Muza" w Nowogrodźcu. Podczas koncertu wystąpią: Środowiskowy Chór „Harmonia", Chór ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu oraz zespół Spirituals Singers Band "Moniuszko na jazzowo". Zapraszamy Państwa serdecznie!

11 listopada zdjęcia 2019

Miło jest nam Państwa poinformować, że podczas uroczystości, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu zostali wyróżnieni za wkład pracy włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.

Pani Barbara Ruszel została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej, najwyższym odznaczeniem w oświacie za wieloletnią, wzorową pracę. Będąc nauczycielem wychowania fizycznego, wdrażała uczniów do aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia. Uczniowie, trenujący pod okiem Pani Barbary Ruszel, osiągali znaczące sukcesy w zawodach sportowych. Jako pedagog wspierała pomocą nie tylko dzieci, ale całe rodziny.

Pani Sylwia Parada została nagrodzona Nagrodą Ministra Edukacji. Jako nauczycielka historii i opiekunka koła historycznego, jest autorką oraz koordynatorką wielu projektów o tematyce historycznej i regionalnej, do których włącza całą społeczność szkolną, nauczycieli i rodziców, często też samorząd lokalny i inne instytucje. Były to m.in. projekt edukacyjny MEN „Godność. Wolność. Niepodległość.”, projekty historyczne „Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich” oraz „Wrota historii rodzinnej” przeprowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem „Solidarni Razem” pod opieką merytoryczną Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie.

Rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów, osiągając liczne sukcesy w konkursach. Od kilkunastu lat przygotowuje uczniów do ogólnopolskich konkursów historycznych: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Konkursu Krajoznawczo-Turystycznego „Poznajemy Ojcowiznę”, w których uczniowie szkoły są laureatami na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Życzymy pomyślności i wielu sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że w pracach nad nowym Programem współpracy transgranicznej Interreg pomiędzy Polską a Republiką Czeską na lata 2021-2027 uczestniczy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem tematycznym Programu aktualnie badany jest potencjał współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na polsko-czeskim pograniczu. Chcielibyśmy poznać opinię dolnośląskich MŚP dotyczącą zainteresowania korzystaniem z funduszy UE w programie polsko-czeskiej współpracy trans granicznej i dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do MŚP w celu rozpropagowania ankiety, która pozwoli poznać zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w transgranicznych projektach współpracy.

We wstępie do ankiety znajduje się krótka informacja o warunkach programowych precyzująca  zasady korzystania z funduszy UE w ramach programów trans granicznych, szczególnie pomocna osobom, które do tej pory nie miały styczności z programami transgranicznymi. 

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://bit.ly/2oNWkI0 ,  a o udzielenie odpowiedzi prosimy do dnia 8.11.2019r.

W przypadku pytań pomocą służy zespół Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD:

Sebastian Pacyna, Sebastian.pacyna@dolnyslask.pl, tel. 74 667 09 91

Ilona Kwiecińska, Ilona.kwiecinska@dolnylslask.pl, tel. 74 667 09 90,

Julia Maszczak, Julia.maszczak@dolnyslask.pl, tel. 71 776 92 89

Ankieta jest prowadzona przez Instytucję Zarządzającą w/w Programem tj. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej we współpracy z polskimi partnerami.

Ankieta jest anonimowa i ma charakter opiniotwórczy.

Dziękując bardzo za pomoc w rozpropagowaniu ankiety wśród dolnośląskich MŚP, mamy nadzieję, iż uzyskane odpowiedzi pozwolą na określenie priorytetów na nowy okres programowania dla polsko-czeskiej współpracy trans granicznej, z których przedsiębiorcy z polsko-czeskiego pogranicza będą mogli korzystać.