OPINIA RIO ZDJĘCIE 410

Pan Tadeusz Karasiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uchwałą z dnia 23 maja 2019 roku wystąpił do RIO o opinię w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Robertowi Relichowi, Burmistrzowi Nowogrodźca.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią wywiadu z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem. Wywiad został przeprowadzony przez Pana Bernarda Łętowskiego, reprezentującego Serwis Bolesławiec dla Ciebie – Bolec.Info

 

Fot. Bolec.Info

>>>Wywiad z Robertem Relichem, burmistrzem Nowogrodźca<<<

Gmina Nowogrodziec realizuje wzorem lat ubiegłych projekt - Prace Społecznie Użyteczne. Te prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej. Nasza Gmina już po raz dwunasty organizuje Prace Społecznie Użyteczne. Na przestrzeni lat, tj. od 2008 roku, w wykonywaniu ich uczestniczyło około 300 osób.

Obecna pora roku sprzyja działaniom porządkującym. Roślinność wzrasta, wymagana jest , co Osoby zaangażowane w projekcie pielęgnują i dbją o tereny zielone w obrębie gminy, sprzątają i porządkują parki, przystanki autobusowe i place zabaw.

W minionym okresie w ramach Prac Społecznie Użytecznych uporządkowane zostały następujące tereny:

▪ Cmentarz Żołnierzy Radzieckich,
▪ Plac zabaw dla dzieci po przeciwnej stronie przedszkola w Nowogrodźcu,
▪ Rowy melioracyjne w Milikowie (skoszono trawę),
▪ Plac zabaw w Milikowie i teren wokół boiska do gry w piłkę nożną,
▪ Teren przy Straży Miejskiej i Straży Pożarnej,
▪ Park w Wykrotach,
▪ Przystanki autobusowe w Wykrotach,
▪ Przystanki autobusowe w Zebrzydowej,
▪ Chodniki dla pieszych w Zebrzydowej.

Kolejno w nadchodzących tygodniach wykonywane będą:

▪ prace porządkujące chodnik dla pieszych w Gierałtowie,
▪ w dalszym ciągu utrzymywana będzie czystość na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich,
▪ porządkowanie terenu wokół koszy na śmieci na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Sienkiewicza,
▪ utrzymanie porządku w parku w Wykrotach,
▪ utrzymanie ładu na terenie, przy którym znajdują się przystanki autobusowe w Wykrotach i Zebrzydowej,
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw.

Prace wykonywane są odpłatnie przez 10 godzin w tygodniu, czyli 40 godzin w miesiącu. Rodzaje wykonywanych prac to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, chodników i przystanków autobusowych na wioskach, porządki wokół ludmerów, usługi opiekuńcze.

W ubiegłą niedzielę,15 czerwca, odbyło się X Święto Kresowe upamiętniające 73. rocznicę przesiedleń z Kresów Wschodnich. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Antoniego z Padwy w Gierałtowie.

Po nabożeństwie Goście i Mieszkańcy Gierałtowa w asyście pocztów sztandarowych i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie wzięli udział w Apelu Pamięci pod pomnikiem ku czci Polaków poległych na Kresach Wschodnich w latach 1939 - 1945.

Po oddaniu hołdu odbył się przemarsz uczestników na plac przy remizie OSP w Gierałtowie, na czele z Nowogrodziecką Orkiestrą Dętą. Program artystyczny rozpoczął się od występu dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca z Nowogrodźca. Charakterystyczny program, nawiązujący do kultury kresowej, zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Uzupełnieniem całości Święta Kresowego był występ Grupy Grażynki z Węglińca.

Podczas festynu odbyły się również dwa turnieje. W pierwszym udział wzięli Strażacy z OSP w Gierałtowie oraz Sympatycy Straży Pożarnej, w drugim - reprezentanci Sołectw z miejscowości Czerna, Godzieszów oraz Gierałtów. Pomiędzy turniejami wystąpili laureaci konkursu organizowanego przez SP w Gierałtowie pod nazwą Mam Talent.

O catering w tym roku zadbali: Rada Sołecka Wsi Gierałtów, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, OSP w Gierałtowie oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich KWISA. Zwieńczeniem wydarzenia była dyskoteka z Dj Sound Wave.

>>>Zapraszamy Państwa do zapoznania się z fotorelacją - GCKiS w Nowogrodźcu<<<

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

ogłoszenie nr 1/2019 – Rozwój działalności gospodarczych

ogłoszenie nr 2/2019 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego