11 listopada

zdjęcie 410 seniorzy we Weniu

Prawie 150 osobowa grupa przedstawicieli środowisk seniorskich z 3 przygranicznych regionów -Dolnego Śląska, w tym z Nowogrodźca, oraz Saksonii i północnych Czech - uczestniczyła 2 października we Wleniu w dorocznym, Międzynarodowym Spotkaniu Seniorów.