W dniach 5-6 sierpnia br. odbędzie się V Jarmark Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą.

7 czerwca 2017 roku zakończyły się pomyślnie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Kierżno i Godzieszów.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 14 czerwca br. podpisał umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie z firmą Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik z siedzibą w Kościelnikach Dolnych. Umowę podpisano na łączną kwotę 228 429,82 zł.

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Nowogrodźcu - Punkt Konsultacyjny w dniu 20 lipca 2017 roku będzie nieczynny.