VI Jarmark Garncarski - Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony głównego organizatora imprezy - GCKiS w Nowogrodźcu pod adresem: www.gckis.nowogrodziec.pl, gdzie na bieżąco będą umieszczane informacje o danym wydarzeniu.

Regulamin obowiązuje w trakcie koncertów w następujących terminach:

a) 08 września 2018 roku w godzinach 20.00-24.00,

b) 09 września 2018 roku w godzinach 20.30-21.30.

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu podaje informacje dot. parkingów ogólnodostępnych podczas obchodów świąt gminnych w dniach 07.09-09.09.2018  

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Orzeł Gościszów na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN”.

>>Więcej informacji - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<