>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Rewitalizacja rynku w końcu znów ruszy<<

4,5 miliona złotych będzie kosztowała w sumie rewitalizacja centrum Nowogrodźca, w tym pozyskana dotacja z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa wynosi 3 miliony 200 tysięcy złotych. Cały projekt realizowany jest na podstawie opracowanego przez Gminę Nowogrodziec Lokalnego Programu Rewitalizacji.

>>Wznowienie prac - Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu<<

26 sierpnia br., w niedzielny poranek, odbyła się po raz pierwszy organizowana w Nowogrodźcu impreza pod nazwą Gminny Festiwal Sportu. Tego dnia na Stadionie Miejskim czekało na uczestników wiele atrakcji i niespodzianek.
Festiwal Sportu rozpoczął się od Turnieju Piłki Nożnej Orlików o Puchar Burmistrza Nowogrodźca, w którym rywalizowało 6 drużyn, w tym cztery - z gminy Nowogrodziec. Zawody uroczyście otworzył Gospodarz imprezy Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wspólnie z Gościem Specjalnym Radosławem Majdanem.

Radosław Majdan to wychowanek Pogoni Szczecin oraz zawodnik wielu klubów ekstraklasowych. Dwukrotnie z Wisłą Kraków zdobywał mistrzostwo Polski. Występował również w klubach tureckich, greckich oraz izraelskich. Był reprezentantem Polski w Finałach Mistrzostw Świata w roku 2002.

Wizyta Radosława Majdana sprawiła wiele radości młodym zawodnikom, z którymi były reprezentacyjny bramkarz bardzo chętnie rozmawiał rozdawał autografy oraz opowiadał o swojej karierze zawodniczej. Zawody profesjonalnie komentował kolejny Gość Specjalny Festiwalu Sportu Darek Maląg.

>>Więcej informacji - GCKiS w Nowogrodźcu<<

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

>>Ogłoszenie o wynikach konsultacji - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, pozyskał dotację z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w wysokości blisko 3,2 mln zł na rozwój miasta. W dniu 26 lipca 2018 roku została podpisana umowa przez Burmistrza Roberta Relicha i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, dzięki której centrum Nowogrodźca stanie się wizytówką miasta. Cały projekt realizowany jest na podstawie opracowanego przez Gminę Nowogrodziec Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W dniu 20 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na dokończenie rewitalizacji płyty Rynku po zejściu z budowy poprzedniego wykonawcy. „Jest to mój priorytet, - mówi Burmistrz Robert Relich - Dzisiaj to nasza największa troska. Zależy nam, aby prace budowlane zostały zakończone jak najszybciej. Nie możemy pójść drogą na skróty. Dokończenie rewitalizacji płyty Rynku zostało poprzedzone żmudną inwentaryzacją wykonanych prac wraz z oceną ich jakości. Inwentaryzacja objęła blisko 1000 pozycji kosztorysowych oraz inwentaryzację geodezyjną i geologiczną. Gmina Nowogrodziec zobowiązana jest stosować prawo zamówień publicznych, a także rzetelne rozliczenie z poprzednim wykonawcą oraz rzetelny kosztorys na dokonanie robót. Procedura ta została wykonana w możliwie najkrótszym czasie.”

W dniu 27 sierpnia 2018 roku Robert Relich podpisał umowę z wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą GRANIT – Dariusz Pylak, ul. Aleja Wojska Polskiego 47, Strzegom.

Po przerwie zostają wznowione roboty dotyczące zadania pn. Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu. W ramach projektu przebudowane zostaną nawierzchnie drogowe, chodniki, place i zaplecza budynków mieszkalnych, powstaną parkingi i nowe miejsca postojowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane są też prace związane z przebudową instalacji deszczowej i urządzeń elektrycznych.

Zakres prac to roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcja placu wokół ratusza z bruku klinkierowego, odwodnienie liniowe – koryta klinkierowe, konstrukcja wokół budynku ratusza z płyt, konstrukcja chodnika z płytek klinkierowych – bruk klinkierowy, konstrukcja chodnika z płytek betonowych (zaplecze), konstrukcja jezdni z kostki cięto – łupanej, konstrukcja jezdni z kostki łupanej (zaplecze), konstrukcja parkingów z płyt betonowych oraz z kostki klinkierowej (rynek), krawężniki i obrzeża, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome i pionowe, konstrukcja nawierzchni z kostki cięto – łupanej, skrzyżowania i zjazdy w obrębie dróg wojewódzkich, jak również instalacje elektryczne i sanitarne.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Dnia 25 sierpnia 2018 roku w Zebrzydowej odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zebrzydowej, podczas której w homilii Ks. Kanonik Wilhelm Ogaza dziękował Strażakom za bezinteresowna służbę na rzecz społeczności lokalnej, Mieszkańców Zebrzydowej oraz całej Gminy, upraszając w modlitwie opiekę Bożą podczas niebezpieczeństw, z jakimi Strażacy zmagają w codziennej służbie. Następnie poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Nowogrodziec wraz z zaproszonymi Gośćmi, w szczególności Mieszkańcami Zebrzydowej, przemaszerowały pod plac przed budynkami, w których Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowej prowadzi swoją działalność, gdzie odbyły się dalsze obchody.
Działalność oraz gotowość bojowa OSP Zebrzydowa kształtowana jest w szczególności poprzez zaangażowanie Strażaków, którzy pełnią swoją funkcję ochotniczo. Natomiast Gmina, realizując zadania samorządu terytorialnego, zapewnia utrzymanie obiektów, sprzętu oraz angażuje się w kształtowanie jednostki operacyjno – technicznej OSP. Dla członków JOT zapewnione są ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, badania lekarskie, szkolenia oraz ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Sukcesywnie konserwowany jest również sprzęt będący na wyposażeniu jednostki oraz poprawiane są warunki lokalowe. Ostatni remont został zakończony w dniu 28 kwietnia 2014 roku, gdzie kompleksowo został wyremontowany garaż OSP. Od wielu lat OSP Zebrzydowa korzysta w swojej działalności z nowoczesnych pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Zebrzydowej, będącego w bezpośrednim sąsiedztwie.
Miłym wydarzeniem sobotniej uroczystości było przekazanie przez reprezentującego Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, Zastępcę Burmistrza Dariusza Jancelewicza, kompletnego umundurowania bojowego zakupionego ze środków finansowych Gminy Nowogrodziec dla pierwszej kobiety należącej do jednostki OSP Zebrzydowa Pani Agaty Turek, która z ambicją i zaangażowaniem ukończyła szkolenie podstawowe ratowników OSP w terminie od 10 marca do 19 maja 2018 roku.
Gmina Nowogrodziec przekazała środki finansowe w formie dotacji umową na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego (hełmów strażackich), co przyczyniło się do sukcesywnego wyposażenia jednostki w umundurowanie.
W bieżącym roku OSP Zebrzydowa brała również udział w projekcie pn. „Fundusz Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec”, gdzie pozyskano dla jednostki nowoczesne i funkcjonalne nosze podbierakowe aluminiowe.