hydro tech logo na www

 

Informujemy o przystąpieniu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Czerna, Nowa Wieś, Godzieszów, Zebrzydowa (Wieś) w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

zdjęcie Dubrava www

Mieszkańcy Wykrot powrócili z wyjazdu do Bośni, gdzie w miejscowości Stara Dubrava, na polskim cmentarzu umieszczony został krzyż wraz z pamiątkową tablicą o treści:„Ludzie żyją tak długo jak inni pielęgnują pamięć o nich” - Polskim osadnikom, mieszkańcom Dubravy w latach 1900-1945. Potomkowie z Wykrot.”

stypendium www Z NAPISEM

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu  informuje, iż wnioski  o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017 / 2018 przyjmowane będą w terminie od 01 do 15 września 2017 roku.

zdjęcie www

Miło nam poinformować, że z końcem lipca zakończył się montaż kolejnych urządzeń siłowni zewnętrznej, z których mogą korzystać wszyscy Mieszkańcy Gminy.