Ratusz

Burmistrz Nowogrodźca wyciąga pomocną dłoń do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Burmistrz Robert Relich ogłasza dziś pakiet pomocy dla firm z terenu naszej gminy. Proponuje im odroczenie podatków płaconych do budżetu gminy, rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych oraz umorzenie czynszu.

Kto może liczyć na ulgi i na jakich warunkach?

Gmina pomoże tym przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali i zostaną dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu wynikającymi z rozporządzeń Ministra Zdrowia wprowadzających stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii. Przypomnijmy: mocno utrudniły one funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy,

Nie zostawiamy naszych przedsiębiorców samych sobie. Na tyle, na ile jest to możliwe, na ile stać naszą  gminę, będziemy im pomagać. Mam nadzieję, że pomoc rządowa plus nasz pakiet pozwolą przedsiębiorcom gminy Nowogrodziec przejść przez ten trudny czas i uchronić miejsca pracy na terenie naszej gminy – mówi Robert Relich.

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców ma choć częściowo ograniczyć problemy tych firm, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania lub jest znacznie utrudnione z powodu kryzysu związanego z pandemią.

Kto może liczyć na pomoc gminy?

Najogólniej rzecz biorąc, wszystkie te podmioty, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi przede wszystkim o przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością gospodarczą.

Jaki rodzaj działań antykryzysowych przewiduje pakiet?

Przede wszystkim odroczenie na okres od 3 do 6 miesięcy terminu płatności czynszu za najem lokali należących do gminy oraz podatków od nieruchomości i środków transportu. Możliwe też będzie rozłożenie na raty zobowiązań wobec gminy, a także umorzenie opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od przeterminowanych kwot.

Jak zapowiada burmistrz, każdy wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Dzięki temu w szczególnych przypadkach podmioty wynajmujące lub dzierżawiące mienie komunalne będą mogły zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu o umorzenie czynszu za okres, w którym działalność nie była prowadzona z powodu restrykcji wynikających z epidemii.

Co ważne, jeśli mimo przyznanej ulgi sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna, będzie mógł wystąpić z ponownym wnioskiem o pomoc i zmianę zawartego z gminą porozumienia, czyli starać się o dalsze odroczenie terminu płatności.

By ubiegać się o pomoc, trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu do którego należy dołączyć podstawowe dokumenty związane z działalnością gospodarczą, m.in. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat (pełen wykaz dokumentów znajduje się pod tekstem).

Niestety, łagodzenie skutków koronawirusa dla gospodarki gminy Nowogrodziec odbije się prawdopodobnie na możliwościach inwestycyjnych gminy. Musimy pamiętać, że gmina to także specyficzna firma, która odczuje skutki epidemii z racji wpływu do budżetu gminy mniejszych podatków oraz przychodów z odpłatnej działalności w jednostkach gminnych – dodaje burmistrz Robert Relich . Dlatego musimy się liczyć z koniecznością ograniczenia pewnych działań – będzie to zależało od stanu finansów publicznych naszego samorządu.

Ponadto zmianie ulega termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w roku 2020 na 30 czerwca.

plik

Załączniki:

 

zakaz wstępu do lasów

Urząd Miejski w Nowogrodźcu na prośbę Nadleśnictwa Bolesławiec

informuje Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec,

że ze względu na wystąpienie stanu epidemii

wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu

na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec 

od dnia 03 kwietnia do odwołania.

>>>Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 03.04.2020<<<

ZARZ 15 2020 Zakaz wstępu do Lasu

"Bądźmy razem w tym trudnym czasie!" - Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Co roku Burmistrz Nowogrodźca na zaproszenie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu czyta przdszkolakom książki.

W czasie, kiedy dominuje komputer, Internet, urządzenia elektroniczne, na bok odstawia się książkę, a to przecież czytanie kształtuje logiczne myślenie młodego człowieka, poszerza jego wiedzę.

W tym roku Burmistrz Robert Relich również z ogromną przyjemnością przyjął zaproszenie przedszkolaków.

Z powodu epidemii koronawirusa zmieniają się formy komunikacji społecznej. Burmistrz czytał dzieciom książkę on-line. 

>>>Czytanie bajki - Burmistrz Nowogrodźca<<<

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

>>>Więcej informacji znajdą Państwo: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie<<<

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!
 
Dla nas wszystkich nastał trudny czas epidemii. Wierzę, że Mieszkańcy naszej gminy zachowują zasady bezpieczeństwa i nadzwyczajne środki higieny, dostosowując się do wytycznych służby zdrowia, przekazanych Państwu za pośrednictwem portali internetowych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
Moją szczerą prośbą jest zrozumienie sytuacji! Rząd wprowadził pewne ograniczenia, do których musimy bezwzględnie się dostosować. Ci z nas, którzy nie pracują, muszą pozostać w domu. To nie jest prośba, ani zalecenie, to wiążąca instrukcja.
O tym, jak ważna jest profilaktyka w kontekście walki z koronawirusem, nie trzeba nikogo przekonywać. Przypomnień jednak nigdy za wiele.
Pamiętajmy, że wirus ten jest bardzo niebezpieczny, szczególnie dla osób starszych. Jednak wiemy już, że koronawirus nie wybiera według wieku: wśród chorych jest wielu młodych.
 
Apeluję do Was, Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec, abyście wytrwali w zachowaniu ostrożności i pozostali w swoich domach do zakończenia epidemii.
Proszę również w tym czasie szczególnie zadbać nie tylko o siebie, ale i o najbliższych, dostrzegając ich potrzeby i pomagając w czynnościach niezbędnych. Nie zapominajmy o seniorach, osobach samotnych i słabych. Otwórzmy się na potrzeby, które do tej pory mogły być niezauważone.
Przypominam Państwu, że szkoły na terenie naszej gminy prowadzą nauczanie zdalne. Wiele spraw urzędowych również można załatwić bez wychodzenia z domu.
Dziękuję wszystkim pracownikom służby zdrowia, wszystkim pracującym w handlu, przy produkcji żywności, pracownikom opieki i ochrony porządku publicznego, wszystkim, którzy podejmują trud pracy mimo własnych obaw i trudności, abyśmy mogli dobrze funkcjonować w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie!
Życzę dużo zdrowia oraz wytrwałości!
Pozostańcie w swoich domach do zakończenia epidemii!

                                                                                                                                                                         Z wyrazami szacunku                                                                                                                                                                                                                                         Robert Relich                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca