Pan Artur Kozioł – Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych złożył 26 kwietnia 2019 roku wniosek do Burmistrza Nowogrodźca o rezygnację m.in. z Festiwalu Muzycznego i Jarmarku Garncarskiego w Nowogrodźcu.

"XI Międzynarodowy Festiwal "Muzyka u J.I.Schnabla" na pewno odbędzie się, zgodnie z planowanym programem i wydarzeniami kulturalnymi. Kilka miesięcy wcześniej podczas przygotowań w moim wystąpieniu, które w książeczce programowej adresuję do uczestników, napisałem ostatnie słowa o festiwalu – i niech tak trwa, oby jak najdłużej. Nie spodziewałem się, że na tydzień przed docenianym wydarzeniem kulturalnym będziemy rozpatrywać rezygnację z festiwalu. Czy festiwal odbędzie się w przyszłym roku? Niestety, dziś nie mogę złożyć deklaracji, która zapewni o przyszłości." - Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

>>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Kontrowersyjny wniosek<<<

PSU zd

W Nowogrodźcu wzorem lat ubiegłych realizowany jest projekt - prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Te prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina Nowogrodziec już po raz dwunasty organizuje prace społecznie użyteczne. Na przestrzeni lat, tj. od 2008 roku, w wykonywaniu ich uczestniczyło około 300 osób.

Prace wykonywane są odpłatnie przez 10 godzin w tygodniu, czyli 40 godzin w miesiącu. Rodzaje wykonywanych prac to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, chodników i przystanków autobusowych na wioskach, porządki wokół ludmerów, usługi opiekuńcze.

Obecna pora roku sprzyja działaniom porządkującym. Roślinność wzrasta, wymagana jest pielęgnacja i dbałość o tereny zielone w obrębie gminy, co osoby w ramach projektu starają się czynić.

PSU