Dzień seniora zd

Dnia 2 października 2014 roku w Nowogrodźcu uroczyście obchodzono Dzień Seniora.

Zaproszeni goście spotkali się na placu rekreacji ruchowej dla Seniorów na terenie Domu Dziennego Pobytu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. Seniorów przywitał Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, życząc im długich lat życia, zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. „Życzę, aby otaczała Was troska najbliższych, życzliwość i szacunek. Niech omijają Was smutki, a każdy dzień będzie okazją do uśmiechu i zadowolenia!"- powiedział Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu Anna Lityńska powitała przybyłych gości, obdarowując wszystkich szczególną uwagą i ciepłem. Instruktor terapii zajęciowej Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu Krzysztof Kawałko przedstawił krótki zarys działalności placówki. Od samego początku działalności Domu Dziennego Pobytu zakładano szczytne cele: zapewnienie opieki osobom starszym, samotnym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, osobom przebywającym na emeryturze lub rencie. Równie ważnym elementem działalności placówki jest zapewnienie Seniorom czasu w rodzinnej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa oraz w otoczeniu rówieśników i personelu, służącego pomocą w rozwiązywaniu życiowych problemów.
Ciekawe integracyjne spotkania, pikniki, wycieczki, imprezy są nieodłączną składową życia Seniorów w Gminie Nowogrodziec.
Część artystyczną przygotowały dzieci pod troskliwą opieką Pani Jolanty Łach z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu. Udział w tej uroczystości dał przedszkolakom dużo radości. Seniorom i gościom placówki także przedstawienie bardzo się podobało, o czym świadczyły gromkie oklaski dla występujących dzieciaków.
Życzenia oraz upominki dla wszystkich Seniorów na ręce Przewodniczącej Rady Dziennego Domu Pobytu w Nowogrodźcu Matyldy Smusz złożyli również Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu Władysław Tomaszewski, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu Małgorzata Kwiotek oraz przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Elżbieta Ostańska.
Niespodzianką dla licznie zebranych gości był wspaniały występ nowo powstałego chóru Seniorów Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu. Pięknym prezentem dla Seniorów był również występ zespołu folklorystycznego Milikowianki z Milikowa.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego w miłej atmosferze toczyły się wspomnienia. Jeszcze jedną niespodzianką był tort ufundowany dla Seniorów przez Pani Kierownik MGOPS w Nowogrodźcu Annę Lityńską wraz z pracownikami.
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wręczył wszystkim zebranym upominki. Seniorzy nie kryli zadowolenia z mile spędzanych chwil.

„Naszym Seniorom należy się najwyższy szacunek i uznanie za trud, jaki wkładają w wychowanie kolejnych pokoleń, za aktywność społeczną, za odnalezienie sposobu na pogodną jesień życia poprzez otwartość, wzajemną pomoc, spotkania i życzliwość!"- dziękował wszystkim Seniorom Gospodarz Gminy Nowogrodziec Robert Relich.

Dzień Seniora 02.10

A.Veer