Plener zd

W dniach 5 - 13 lipca br. artyści z naszej Gminy: Edyta Koman oraz Mariusz Urban uczestniczyli w XXXI edycji pleneru malarskiego Likovno-Ekoloske Kolonije na terenie rezerwatu przyrody Bardača w Gminie Srbac (Republika Serbska Bosni i Hercegowiny). Młodzi twórcy udali się tam w ramach wymiany kulturalnej na zaproszenie władz partnerskiej Gminy Srbac, dzięki wsparciu Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha.

Warsztaty organizowane są co roku przez Centar za Kulturu i Sport w Srbac, przy udziale władz gminy oraz lokalnych sponsorów. Idea pleneru związana jest w ostatnich latach z ekologią - rezerwat Bardača to zarówno potężna aglomeracja stawów rybnych, jak i naturalnych jezior. Niestety większość wielkich zbiorników wodnych obecnie jest wyschnięta, zaś urodzajne ich gleby obsadzane są systematycznie kukurydzą. Stanowi to zagrożenie dla 50 gatunków ptaków wodnych egzystujących na terenie rezerwatu. Tematem tegorocznego pleneru był „Wzrost efektywności energetycznej".

W warsztatach uczestniczyło 14 artystów, oprócz przedstawicieli z Polski przybyli również mieszkańcy Novego Sadu i Belgradu (Serbia), a także Banja Luki oraz Srbca (Republika Serbska Bosni i Hercegowiny). Organizatorzy zapewnili zakwaterowanie na terenie Fizyczno-Przyrodniczego Ośrodka Badawczego należącego do Uniwersytetu w Banja Luce, wyżywienie oraz materiały malarskie.

Pracy artystycznej na łonie przyrody towarzyszyła wymiana poglądów artystycznych oraz dyskusja na temat współczesnej sytuacji gospodarczej na Bałkanach. Prawdziwym wyzwaniem było jednak zadanie uchwycenia piękna przyrody w koncepcjach malarskich, tak odmiennych u poszczególnych artystów.

Zwieńczeniem kolonii był wernisaż powstałych w ciągu 5 dni prac oraz poczęstunek dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji tej najstarszej inicjatywy artystycznej w Bośni i Hercegowinie. Wśród wystawionych obrazów znalazło się 5 płócien Mariusza Urbana (pejzaże) oraz 3 prace olejne jak i liczne akwarele Edyty Koman (pejzaże, flora i fauna obszaru Bardača). Obrazy artystów z Polski cieszyły się dużą popularnością ze względu na wysoki poziom warsztatu oraz realistyczne ujęcie tematyki przyrodniczej. W niniejszej galerii prezentujemy jedynie fotografie, gdyż prace powstałe podczas warsztatów przeszły na własność organizatora.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie gratuluje talentu Artystom Pani Edycie Koman oraz Panu Mariuszowi Urban, dziękuje za godne reprezentowanie Gminy Nowogrodziec w międzynarodowym plenerze malarskim Likovno-Ekoloske Kolonije w partnerskiej Gminie Srbac, życząc jednocześnie dużo zdrowia, niesłabnących sił twórczych, entuzjazmu i artystycznego zapału, wielu sukcesów, satysfakcji oraz szczęścia!

>>Reportaż TV TPTC dotyczący XXXI edycji kolonii artystycznej na Bardaća w Bośni i Hercegowinie<<

Mariusz Urban

Mariusz Urban

Mariusz Urban 2

Mariusz Urban