elem zd

Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej zapewniony przez Ministra Edukacji Narodowej:

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje obecnie publikację podręcznika do klasy I szkoły podstawowej obejmującego edukację: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą i społeczną. Podręcznik ten będzie składał się z czterech części. 16 maja 2014 r. pierwsza część podręcznika została opublikowana na str. internetowej MEN http://www.naszelementarz.men.gov.pl.

Wybór innego podręcznika, niż zapewniony przez Ministra Edukacji Narodowej

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. przewiduje również możliwość wyboru przez nauczycieli innego, niż „Nasz elementarz", podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, jeżeli koszt zakupu tego podręcznika dla uczniów pokryje organ prowadzący szkołę.
MEN udostępniło aplikację umożliwiającą złożenie: przez publiczne szkoły zapotrzebowania na „Nasz Elementarz" – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN.
Podstawowym kanałem komunikacji w celu złożenia ww. zapotrzebowania przez szkołę jest „strefa dla zalogowanych" portalu systemu informacji oświatowej, dostępna pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa.

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. określa maksymalną wysokość dotacji na ucznia,
która może być przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych, zróżnicowaną w zależności od etapu edukacyjnego.

Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie:
1) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, dla klas I–III – do wysokości 25 zł na ucznia, z tym że maksymalna kwota do wykorzystania na zakupy to 24,75 zł na ucznia (1% wykorzystanej dotacji JST otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania);
2) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas I–III – do wysokości 50 zł na ucznia, z tym że maksymalna kwota do wykorzystania na zakupy to 49,50 zł na ucznia (1% wykorzystanej dotacji JST otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania);
3) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV–VI – do wysokości 140 zł na ucznia, z tym że maksymalna kwota do wykorzystania na zakupy to 138,61 zł na ucznia (1% wykorzystanej dotacji JST otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania);
4) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VI – do wysokości 25 zł na ucznia, z tym że maksymalna kwota do wykorzystania na zakupy to 24,75 zł na ucznia (1% wykorzystanej dotacji JST otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania);
5) gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia, z tym że maksymalna kwota do wykorzystania na zakupy to 247,52 zł na ucznia (1% wykorzystanej dotacji JST otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania);
6) gimnazjów w materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia, z tym że maksymalna kwota do wykorzystania na zakupy to 24,75 zł na ucznia (1% wykorzystanej dotacji JST otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. zakłada, że kupione podręczniki lub materiały edukacyjne do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów. Oznacza to, że następna dotacja celowa na uczniów danej klasy będzie udzielana, co do zasady, po trzech kolejnych latach szkolnych, chyba że zaistnieje konieczność zapewnienia danego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla większej liczby uczniów, niż w poprzednim roku szkolnym.
Natomiast dotacja na wyposażenie uczniów w materiały ćwiczeniowe będzie udzielana do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia w danej klasie każdego roku, nieprzekraczającej kwot określonych w ustawie.

Marta Kołodziejska

 

 

Harmonogram realizacji zadania zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2014-2017

Rok

Klasa I

szkoły

podstawowej

Klasa II szkoły

 podstawowej

Klasa III szkoły

podstawowej

Klasa IV

szkoły

podstawowej

Klasa V szkoły

podstawowej

Klasa VI

szkoły

podstawowej

Klasa I gimnazjum

Klasa II

gimnazjum

Klasa III

gimnazjum

2014

Podręcznik MEN + dotacja na podręcznik/materiał edukacyjny

do j. obcego (25 zł)

 i materiały ćwiczeniowe

(50 zł)

               

2015

Podręcznik otrzymany

wcześniej + dotacja na podręcznik/materiał edukacyjny do  

 j. obcego (25 zł)         i materiały ćwiczeniowe

(50 zł)

Podręcznik MEN  + dotacja na podręcznik/materiał edukacyjny do     j. obcego (25 zł)

 i materiały ćwiczeniowe

(50 zł)

 

Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne (140 zł)

i materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

   

Dotacja na podręczniki/
materiały edukacyjne

(250 zł)

 i materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

   

2016

Podręczniki otrzymane/kupione wcześniej + dotacja na materiały ćwiczeniowe

(50 zł)

Podręczniki otrzymane/kupione wcześniej  (tylko dokup);  dotacja na materiały ćwiczeniowe

(50 zł)

Podręcznik MEN  + dotacja na podręcznik/materiał edukacyjny do   
j. obcego

(25 zł)

 i materiały ćwiczeniowe

(50 zł)

Podręczniki/materiały edukacyjne kupione wcześniej; dotacja na materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne

(140 zł)

 i materiały ćwiczeniowe   

(25 zł)

 

Podręczniki/
materiały edukacyjne kupione wcześniej; dotacja na materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne

(250 zł)

 i materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

 

2017

Podręcznik MEN  + dotacja na podręcznik/materiał edukacyjny do 

 j. obcego (25 zł)

 i materiały ćwiczeniowe

(50 zł)

Podręczniki otrzymane/ kupione wcześniej  + dotacja na materiały ćwiczeniowe

(50 zł)

Podręczniki otrzymane/ kupione wcześniej  (tylko dokup);  dotacja na materiały ćwiczeniowe

(50 zł)

Podręczniki/materiały edukacyjne kupione wcześniej (tylko dokup); dotacja na materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

Podręczniki/materiały edukacyjne kupione wcześniej; dotacja na materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne

(140 zł)

 i materiały ćwiczeniowe  

 (25 zł)

Podręczniki/materiały edukacyjne kupione wcześniej; dotacja na materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

Podręczniki/materiały edukacyjne kupione wcześniej; dotacja na materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne

(250 zł)

 i materiały ćwiczeniowe

(25 zł)

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE