PSU czerwiec zd

W Gminie Nowogrodziec kontynuowane są prace społecznie użyteczne. W miesiącu czerwcu br. uczestnicy projektu porządkowali chodnik prowadzący w stronę cmentarza we wsi Czerna, teren parku w miejscowości Gierałtów, plac przy Ośrodku Zdrowia w Wykrotach oraz czyścili pobocza dróg, porządkowali teren parku w Wykrotach.
Prace społecznie użyteczne - to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, organizowane przez Gminę Nowogrodziec w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej.
Nasza Gmina już po raz szósty przystąpiła do projektu pn. „POMOŻESZ SOBIE, POMOŻESZ ŚRODOWISKU". Projekt ma na celu aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Harmonogram wykonywanych prac społecznie użytecznych został zaakceptowany przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha.
Prace społecznie użyteczne wykonywane są 2 razy w tygodniu po 5 godzin. Miesięczny wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin. Projekt trwa od 01 marca do 30 listopada 2014 roku.

PSU - czerwiec