ostrzezenie pogodowe

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silne burze z gradem/2

Obszar

województwo dolnośląskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 11:00 dnia 11.07.2014 do godz. 23:00 dnia 11.07.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie około 45 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu. Najintensywniejsze opady spodziewane są na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Sudetów.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Piotr Ojrzyński

Godzina i data wydania

godz. 08:29 dnia 11.07.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.dolnoslaskie od 11:00/11.07 do 23:00/11.07.2014 burze, lok. grad, deszcz 15-30mm,lok.45mm, porywy 75 km/h

   Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.