kolęda

W dniu 18 grudnia 2013 roku na Nowogrodzieckim Rynku odbyła się kolejna edycja wspólnego kolędowania.

Organizatorami imprezy byli: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, Urząd Miejski w Nowogrodźcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowej oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Nowogrodźcu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.
Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyli Mieszkańcom i Gościom naszej gminy Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Tomczuk oraz Dziekan Dekanatu Nowogrodziec Ksiądz Krzysztof Słabicki. Po złożeniu życzeń przedstawiciele Władz Gminy Nowogrodziec dzielili się opłatkiem z Mieszkańcami i Gośćmi Gminy i Miasta Nowogrodziec, zapraszając wszystkich do wspólnego kolędowania.
W części artystycznej na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, grupy dzieci i młodzieży szkolnej, przedszkola, Seniorzy Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu oraz Chór Środowiskowy "Harmonia". Wykonywane były kolędy, pastorałki, a także inscenizacje "herodowe".
W trakcie Kolędy na Nowogrodzieckim Rynku harcerze X Dryżyny Harcerskiej „Hyperion" w Nowogrodźcu przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju w ramach akcji organizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego. Betlejemskie Światełko Pokoju jest symbolem pojednania między narodami, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia oraz znakiem pokoju. W ramach tej akcji wszyscy chętni mieli możliwość zabrania do swoich domów Betlejemskiego Płomienia.
Organizatorzy wydarzenia przygotowali również liczne atrakcje: warsztaty zdobienia i malowania bombek dla dzieci i młodzieży, Jarmark Bożonarodzeniowy - stoiska z wyrobami rękodzieła artystycznego, Szopka Betlejemska, możliwość zakupu produktów pszczelarskich z „Pasieki za Młynem" oraz ozdób świątecznych.
Nastroju świątecznego dopełniała kolorowa iluminacja świetlna. Pogoda również dopisała i wraz z rozgrzewającą muzyką sprawiła, że wszystkie występy cieszyły się szerokim gronem odbiorców.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg Kolędy na Nowogrodzieckim Rynku – Mieszkańcom i Gościom Gminy i Miasta Nowogrodziec za udział we wspólnym kolędowaniu, pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, przedstawicielom Koła Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowej, Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Harcerzom X Dryżyny Harcerskiej „Hyperion" w Nowogrodźcu, Seniorom Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu, Uczniom oraz Opiekunom placówek oświatowych Gminy Nowogrodziec: Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, Przedszkola Niepublicznego Skrzaty w Czernej, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie, Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach, Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, Członkom Scholi z Parafii p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Gierałtowie, Członkom Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca Nowogrodziec, Przedstawicielom Środowiskowego Chóru Harmonia, Członkom Zespołów Folklorystycznych: „Milikowianki", „Wykroty-Zagajnik", „Gościszowianki" oraz „Czernianki", wszystkim, którzy troszczyli się o dobry nastrój, kubek gorącej kawy i herbaty, pszczelarzom z „Pasieki za Młynem", artystom lokalnym, którzy przygotowali wyroby rękodzielnicze, organizatorom pięknej Szopki Bożenarodzeniowej oraz Jarmarku Bożenarodzeniowego!

>>Relacje TV Łużyce - "Z kolędą w Nowogrodźcu"<<