Sertyfikat

Gmina Nowogrodziec otrzymała certyfikat „Samorząd Przyjazny Rodzinie" wydany przez Krakowską Akademię Profilaktyki za aktywne zaangażowanie w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę!" 2013.

Znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych - Certyfikat potwierdza aktywne zaangażowanie Gminy Nowogrodziec w działania profilaktyczne, mające na celu chronić dzieci przed zachowaniem ryzykownym (alkohol, narkotyki, dopalacze). Kampania przekazuje ważne informacje o roli rodziny w profilaktyce i promuje odpowiedzialne rodzicielstwo. Troska o rodziny należy do priorytetów w działaniach Gminy Nowogrodziec.

W związku z otrzymaniem przez Gminę Nowogrodziec Certyfikatu „Samorząd Przyjazny Rodzinie", Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do udziału w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę" 2013 oraz zachęca do udziału w kampanii w 2014 roku!

X3e 7FF0 3073