lubanska

W dniu 09 lipca 2020 r. dwie rodziny otrzymały klucze do nowych mieszkań w budynku  przy ul. Lubańskiej.

       Gmina Nowogrodziec nabyła budynek przy ul. Lubańskiej 14 od byłego zakładu INCO-VERITAS w 2015 roku. Budynek znajdował się w złym stanie technicznym, funkcjonowało w nim kilka punktów handlowo – usługowych, pozostałe pomieszczenia nie nadawały się do użytku. Obiekt włączono do planu rewitalizacji Nowogrodźca z myślą o jego odnowieniu, gruntownej modernizacji i nadaniu właściwego znaczenia. Ostatecznie zadecydowano, że budynek będzie pełnił trzy funkcje: usługową, która pozostanie w części parterowej, komercyjną o charakterze małego ”Inkubatora przedsiębiorczości,, z wynajmem niskoczynszowych lokali na działalność gospodarczą na pierwszym piętrze oraz mieszkaniową, powstało bowiem 16 mieszkań socjalnych dla Mieszkańców Gminy na pierwszym i drugim piętrze budynku.
       Pod koniec grudnia 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Modernizacja budynku przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu w celu adaptacji na mieszkania socjalne,, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, polegającego na przebudowie i rozbudowie byłego zakładu INCO-VERITAS”. Odbiorcami efektów realizacji projektu będą również pozostali mieszkańcy obszaru rewitalizacji wskazanego w obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz wszyscy Mieszkańcy gminy Nowogrodziec.