dzień strażaka crop410

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, w imieniu własnym oraz pracowników samorządowych, dziękuję za ofiarną pomoc i służbę na rzecz społeczności Gminy i Miasta Nowogrodziec.               

Dziękuję za zaangażowanie podczas akcji ratowniczo - gaśniczych oraz za sukcesywne podnoszenie swoich umiejętności i skuteczności działań ratowniczych, mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.

Życzę wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych satysfakcji  z działalności społecznej,  zdrowia, szczęścia w życiu osobistym oraz pomyślności w pracy zawodowej.

 

                          Burmistrz Nowogrodźca 

                                                                                              Robert Relich