Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia Komitetów wyborczych dotyczące kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w następujący sposób:


• Elektroniczne (skan zgłoszeń )na adres urzad@nowogrodziec.pl  (oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą ;oryginalne dokumenty nie muszą zatem zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń czyli do 10.04.2020 r.
• Bezpośrednio do urzędu w sposób przewidziany w aktualnej sytuacji (aktualnie wnioski, pisma i inne dokumenty składane są w tut. Urzędzie w specjalnie wyznaczonym miejscu – jednak bez możliwości potwierdzenia złożenia dokumentu)

 

Telefon kontaktowy w sprawie zgłaszania kandydatów na członków OKW: 75 7380660

szczegółowe informacje dostepne na stronach internetowych Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Jeleniej Górze

 

Druk zgłoszenia – komitety
Druk zgłoszenia indywidualnego (uzupełnienie składu OKW)