Uprzejmie informujemy, iż został ustalony harmonogram czynności oraz terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym.  

Podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 stycznia 2020 roku: 

 >>>Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych<<<