kanalizacja

Dnia 6 listopada została podpisana umowa na realizację trzeciego już etapu robót związanych z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w Nowogrodźcu.

Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia robót to połowa grudnia br. Obecny etap robót przewiduje przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Robotniczej. Poprzednie dwa etapy obejmowały budowę wylotu do Młynówki oraz odcinka kanalizacji przy „boisku bocznym” i przejściem przez skrzyżowanie ulicy Wesołej i Robotniczej w kierunku torów kolejowych. Kolejnym etapem będzie budowa zbiornika retencyjnego, który zmagazynuje część wód opadowych podczas intensywnego deszczu, a następnie stopniowo odprowadzi je do leżącego poniżej kanału w ulicy Robotniczej. Celem inwestycji jest zapewnienie odbioru wód opadowych i zapobieżenie zalewania mieszkańców podczas gwałtownych ulew.