Miło jest nam Państwa poinformować, że podczas uroczystości, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu zostali wyróżnieni za wkład pracy włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.

Pani Barbara Ruszel została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej, najwyższym odznaczeniem w oświacie za wieloletnią, wzorową pracę. Będąc nauczycielem wychowania fizycznego, wdrażała uczniów do aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia. Uczniowie, trenujący pod okiem Pani Barbary Ruszel, osiągali znaczące sukcesy w zawodach sportowych. Jako pedagog wspierała pomocą nie tylko dzieci, ale całe rodziny.

Pani Sylwia Parada została nagrodzona Nagrodą Ministra Edukacji. Jako nauczycielka historii i opiekunka koła historycznego, jest autorką oraz koordynatorką wielu projektów o tematyce historycznej i regionalnej, do których włącza całą społeczność szkolną, nauczycieli i rodziców, często też samorząd lokalny i inne instytucje. Były to m.in. projekt edukacyjny MEN „Godność. Wolność. Niepodległość.”, projekty historyczne „Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich” oraz „Wrota historii rodzinnej” przeprowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem „Solidarni Razem” pod opieką merytoryczną Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie.

Rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów, osiągając liczne sukcesy w konkursach. Od kilkunastu lat przygotowuje uczniów do ogólnopolskich konkursów historycznych: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Konkursu Krajoznawczo-Turystycznego „Poznajemy Ojcowiznę”, w których uczniowie szkoły są laureatami na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Życzymy pomyślności i wielu sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym!