Stypendia BN zd

>>> Gala Wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza Nowogrodźca<<<

W dniu 15 października 2019 roku w obecności zaproszonych gości, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców po raz XII wręczono uczniom z terenu gminy Nowogrodziec stypendia i nagrody Burmistrza Nowogrodźca.
Po raz pierwszy gala przyznawania stypendiów i nagród Burmistrza Nowogrodźca dla uczniów wyróżnionych za bardzo dobre wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach oraz przeglądach artystycznych miała swoją uroczystą oprawę w Centrum Kultury i Sztuki „Muza” w Nowogrodźcu, gdzie wszystkich uczestników uroczystości serdecznie powitał Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.
Tradycyjnie, w tym dniu wręczono także nagrody Burmistrza Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Stypendia i Nagrody Burmistrza Nowogrodźca to indywidualne wyróżnienia dla dzieci i młodzieży, których wiedza i zainteresowania wykraczają poza ogólnie przyjęte ramy nauczania. Stanowią motywację do podejmowania nowych wyzwań i doskonalenia swoich umiejętności, ożywiają pozytywną rywalizację oraz sprzyjają rozwijaniu uzdolnień.
Przyznawane po raz XII wyróżnienia obrazują, jak duży potencjał cechuje naszą młodzież. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się humaniści, przyrodnicy, laureaci konkursów przedmiotowych, olimpiad, znawcy literatury i sztuki, a także artyści. Po raz kolejny nagrodzeni zostali uczniowie, którzy odnieśli sukces w konkursach i turniejach, które wymagały od nich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczniowie Ci, dzięki swojej ciężkiej pracy, wytrwałości, pomocy nauczycieli i wsparciu rodziców pokazali, jak aktualna jest dewiza „Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach”.
W trakcie uroczystości przyznano Stypendia Burmistrza Nowogrodźca dla 15 uczniów. Nagrody indywidualne Burmistrza Nowogrodźca zostały przyznane 10 uczniom. Wyróżniono również 5 drużyn i 1 zespół. 
Serdeczne podziękowania skierowano do rodziców. To współpraca rodziców z nauczycielami i wychowawcami klas, ich zaangażowanie w życie szkoły, podejmowane inicjatywy, a także często spontaniczne działanie, by pomóc innym ludziom sprawia, iż rodzice są częścią wspólnoty, jaką jest szkoła.
Słowa podziękowania skierowano do Wicedyrektorów i całego grona pedagogicznego, za ogromne poświęcenie, zaufanie i oddanie na rzecz uczniów - za to, że potrafią dzielić ze swoimi wychowankami chwile radosne, pełne uśmiechu oraz smutne, pełne rozgoryczenia i rozczarowań.
Dla pedagogów, którzy wyróżniali się w roku szkolnym 2018/2019 ciekawymi i niekonwencjonalnymi metodami nauczania, inspirującymi pomysłami
i olbrzymim zaangażowaniem w pracę z uczniami zostały przyznane Nagrody Burmistrza Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wyróżniono w ten sposób:
1) Panią Elżbietę Brożyna – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gościszowie,
2) Panią Alicję Wołkowską – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gierałtowie,
3) Panią Sabinę Byszewską – nauczyciela Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach,
4) Pana Robert Sawczak – nauczyciela Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi,
5) Panią Ewę Puzio – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców
Mineralnych w Czernej,
6) Panią Teresę Buryła – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gościszowie,
7) Panią Urszulę Troszczak-Krzywdzińską – Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
8) Panią Wiesławę Traczyk – Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach,
9) Pana Piotra Fedorowicza – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gierałtowie,
10) Pana Krzysztofa Kaczmarka – Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.
Na zakończenie uroczystości jeszcze raz złożono gorące podziękowania  i życzenia dla wszystkich uczestników gali.