MGOPS i SPZOZ w Nowogrodźcu zd

Gmina Nowogrodziec oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu zakończyły wspólne przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków przy ul. Asnyka 53-55”. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wraz z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Robertem Adaszewski dokonali pozytywnych odbiorów końcowych trwającej przez okres ośmiu miesięcy inwestycji. Była to inwestycja w najważniejsze dla mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec placówki świadczące usługi na rzecz naszej społeczności lokalnej. 

Celem inwestycji było wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków wraz z wykończeniem nowym tynkiem elewacyjnym. Zarówno w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jak i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, wymieniono starą stolarkę okienną, natomiast zużytą stolarkę drzwiową wymieniono na drzwi antywłamaniowe. Docieplenie budynków wykonano przy użyciu płyty styropianowej EPS gr. 15 cm, natomiast ściany ceglane docieplono płytami z wełny mineralnej. Dodatkowo zamontowano nowe parapety z blachy stalowej, nowe rury spustowe, rury winidurowe, zmodernizowano instalację odgromową. Na obu budynkach zamontowano nowoczesne oprawy oświetleniowe LED oraz daszki nad wejściami. W budynku Przychodni Zdrowia w poczekalni oraz pomieszczeniach pobytu pacjentów i pracowników wykonano instalację klimatyzacji. 

Poza pracami budowlanymi w budynkach wykonano cały szereg robót zagospodarowania wokół kompleksu. Przeprowadzono obszerny remont schodów wejściowych frontowych i tylnych do Przychodni Zdrowia oraz MGOPS, w ramach którego dokonano ich izolacji i licowania płytkami klinkierowymi. Zamontowano również nowe balustrady ze stali nierdzewnej.

Z troską o osoby starsze i niepełnosprawne w obu budynkach zamontowano nowoczesne platformy przychodowe stanowiące dźwigi osobowe dla wózków inwalidzkich z możliwością samodzielnej obsługi przez osoby potrzebujące.

Większość przestarzałych i zbytecznych konstrukcji betonowych wokół budynków wyburzono, pozostawiając tylko niezbędne schody terenowe celem ułatwienia dojścia do budynków.  

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe gwarantują bezproblemową długoletnią eksploatację budynków oraz znacznie niższe koszty ich ogrzewania. Powyższe wpłynie na wygenerowanie oszczędności przez obie placówki, co oznacza zwrot nakładów inwestycyjnych w latach następnych. Realizacja inwestycji wpisuje się ściśle w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę Miejską w Nowogrodźcu. 

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych wyniosła 1,12 mln zł, z czego nakłady na termomodernizację budynku MGOPS przy ul. Asnyka 53 wyniosły 615 tys. zł i stanowiły środki własne z budżetu Gminy Nowogrodziec.

Koszt termomodernizacji budynku SPZOZ przy ul. Asnyka 55 wyniósł łącznie 505 tys. zł i został sfinansowany przez Unię Europejską kwotą 299 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu RPO WD 2014-2020 na lata 2014-2020 działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Priorytet 6 Infrastruktura spójności społecznej. Dotacja z Gminy Nowogrodziec na mocy umowy podpisanej przez Roberta Relicha - Burmistrza Nowogrodźca, wyniosła 140 tys. zł, zaś środki własne SPZOZ w Nowogrodźcu stanowiły 66 tys. zł.

„Należy zaznaczyć, że prace budowlane były realizowane terminowo, nie wpłynęły na ciągłość działalności zlokalizowanych w budynkach instytucji publicznych, tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół, Domu Dziennego Pobytu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej’ – podkreśla gospodarz gminy Robert Relich.

Loga Projektowe

Projekt pn. ,,Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej – Rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020

MGOPS i SPZOZ w Nowogrodźcu termomodernizacja