Kanalizacja w Wykrotach410

30 maja 2019 roku odbyła się uroczystość podpisania umowy „Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami”, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.

 W sali konferencyjnej nowogrodzieckiego ratusza w obecności Pana Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha umowę podpisali: ze strony wykonawcy Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o. o. z Nowogrodźca Pan Andrzej Dereziński, natomiast ze strony zamawiającego firmy Hydro-Tech Sp. z o. o. Pan Jacek Ruchała. Obecni byli również przedstawiciele mieszkańców Wykrot w osobach Radnych, Pani Sołtys oraz inicjatyw społecznych Wykrot, a także pracownicy UM.W trakcie uroczystości została również podpisana przez Panią Sołtys oraz Panów Radnych z Wykrot „Deklaracja współpracy” przy realizacji tak znaczącej inwestycji dla społeczeństwa Wykrot.Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach za kwotę ok. 16 milionów (brutto) o długości ok. 16 km pozwoli podłączyć do zbiorczej sieci prawie 330 nieruchomości jeszcze w 2020r. Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu.

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej prezentacja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        źródło: Hydro- Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu

  >> Więcej informacji w materiale TV Łużyce - zapraszamy <<