Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowogrodziec uczestniczyli w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Tym samym OSP Nowogrodziec, OSP Czerna oraz OSP Wykroty w swoich szeregach mają nowych, wykwalifikowanych członków jednostek operacyjno-technicznych.

Strażacy OSP Nowogrodziec i OSP Czerna uczestniczyli również w szkoleniu sfinansowanym ze środków własnych Gminy Nowogrodziec w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które przeprowadzone zostało w terminie pod koniec kwietnia 2019 roku w Trzebieniu.

Gmina Nowogrodziec od wielu lat sukcesywnie wspiera dążenia szkoleniowe Strażaków OSP, współpracując w tym zakresie z jednostkami OSP, a także Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Burmistrz Nowogrodźca serdecznie gratuluje Strażakom zaangażowanym w szkolenie, życząc jednocześnie, aby nabyta wiedza stanowiła dalszą motywację do pracy i rozwijania umiejętności.