Wspólna inwestycja Gminy Nowogrodziec i Powiatu Bolesławieckiego zd

W trosce o Mieszkańców Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich zabiegał czynnie o realizację zadań inwestycyjno-remontowych dróg powiatowych leżących na terenie gminy Nowogrodziec. Zadania te stanowiły priorytet w działaniach władz samorządowych Gminy Nowogrodziec.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bolesławieckiego na inwestycje drogowe w latach 20071

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bolesławieckiego na inwestycje drogowe w latach 20072