RAPORT

z wyborów Sołtysów, Zastępców Sołtysów oraz Rad Sołeckich przeprowadzonych w dniu 27 stycznia 2019 r. w sołectwach w Gminie i Mieście Nowogrodziec

Wybory odbyły się w 13 sołectwach na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec. 

Dokonano wyboru Sołtysów, Zastępców Sołtysów i pozostałych członków Rad Sołeckich, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Zastępca

Rada Sołecka

1.

Czerna

Janina Czajkowska

Magdalena Twardowska

Paweł Bochenek

Barbara Grześków

Krzysztof Szewc

2.

Gierałtów

Mariola Orsa

Damian Kozioł

Aneta Wyspiańska

Szymon Zieliński

Radosław Kościuk

Agnieszka Andruchów

Marzena Cudna

3.

Godzieszów

Józefa Szwed

Jan Radziński

Stanisław Kojder

Tadeusz Łyp

Mirosław Zborowski

4.

Gościszów

Ludwik Torba

Lucyna Strączewska

Honorata Misiewicz

Przemysław Jadach

Monika Wojtasik

Kamila Jaworska

Dominika Biłan

5.

Kierżno

Agnieszka Janeczko

Ewelina Berlicka

Anna Majka

Sebastian Drozd

Andrzej Szabla

6.

Milików

Antonina Szelechowicz

Bożena Mierzwa

Joanna Gieryszowska

Anna Szewczyk

Stanisława Oleksy

7.

Nowa Wieś

Robert Zdanowski

Beata Kata

Łukasz Szymczak

Stanisław Sadowski

Agnieszka Sadowska

Daniel Hamkało

Dariusz Drąg

8.

Nowogrodziec

Stanisław Kowalik

Ryszard Lewiński

Anna Janiec

Regina Walęga

Janina Żurawska

9.

Parzyce

Anna Słoma

Katarzyna Kiecenka

Mateusz Herman

Helena Dolecka

Wiesław Szajwaj

Teresa Szczepańska

Stanisław Słoma

10.

Wykroty

Krystyna Proć

Krzysztof Igras

Agnieszka Osip

Barbara Wójtowcz-Prusinowska

Piotr Trzeciak

11.

Zabłocie

Agnieszka Góral

Krzysztof Faltyn

Sebastian Rutkowski

Iwona Góra

Teresa Pal

12.

Zagajnik

Katarzyna Karyszyn

Mariola Krasiej

Maria Rojek

13.

Zebrzydowa

Łukasz Sadowski

Wojciech Pałka

Barbara Różnicka-Kurek

Mariola Sokołowska

Ewa Górak