Staraniem Mieszkańca Nowogrodźca Pana Piotra Nieratki powstaje przy ulicy Kamiennej 3 Muzeum Regionalne w Nowogrodźcu. Aktualnie Muzeum jest w fazie organizacji.  

Placówka Muzealna ma na celu informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz upowszechnianie podstawowych wartości historii naszej Małej Ojczyzny, gdyż poprzez zwiedzanie muzeum można przybliżyć sobie rozwój kulturowy, społeczny oraz gospodarczy danego regionu.

Została już stworzona strona FB dla tych, którzy szukają ciekawych publikacji, zdjęć i artefaktów związanych z naszą historią.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzin na FB strony Muzeum Regionalnego w Nowogrodźcu:  

https://www.facebook.com/Muzeum.Nowogrodziec/

 Muzeum