Burmistrz odpowiada Radnym z Klubu Skuteczni i Razem zd1

W nawiązaniu do stanowiska Klubu Radnych „Skutecznie i Razem” w sprawie Uchwały nr II/8/18 ustanawiającej wysokość wynagrodzenia Burmistrza Nowogrodźca, 
Burmistrz Robert Relich odpowiada Radnym z Klubu Skutecznie i Razem.

>>Stanowisko Klubu Radnych „Skutecznie i Razem” w sprawie uchwały ustanawiającej wysokość wynagrodzenia Burmistrza Nowogrodźca<<

>>Uchwała nr II/8/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca<<

>>Burmistrz Nowogrodźca odpowiada Radnym z Klubu Skutecznie i Razem<<

Burmistrz odpowiada Radnym z Klubu Skuteczni i Razem

Burmistrz odpowiada Radnym z Klubu Skuteczni i Razem2

Burmistrz odpowiada Radnym z Klubu Skuteczni i Razem3

Burmistrz odpowiada Radnym z Klubu Skuteczni i Razem4

Burmistrz odpowiada Radnym z Klubu Skuteczni i Razem5

Burmistrz odpowiada Radnym z Klubu Skuteczni i Razem6

Burmistrz odpowiada Radnym z Klubu Skuteczni i Razem7