Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze protest oddalony zd

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

W dniu 7.XII.2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Leszka Socha przy udziale Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze i Przewodniczącego OKW do przeprowadzenia wyborów nr 8 i nr 11 oraz Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej  postanowił oddalić protest wyborczy.

 

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca – Cieszę się z postanowienia sądu, sprawiedliwość zwyciężyła. Mam nadzieję, że surowa nauczka będzie przestrogą dla wnioskodawcy protestu i nie będziemy świadkami kolejnej kompromitacji.

>>Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze<<

Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze odwołano protest zdjęcie postanowienia