Dla uczczenia pamięci tych, którzy walczyli i polegli za Polskę podczas II wojny światowej, w dniu dzisiejszym - 3 września 2018 roku odbyła się uroczystość pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny w Nowogrodźcu. Kombatanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko – Gminnego Nowogrodziec na czele z porucznikiem w stanie spoczynku Józefem Komarem oraz reprezentujący Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, Zastępca Burmistrza Dariusz Jancelewicz, zapalili znicze i złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny w Nowogrodźcu. Również zapalono znicze i złożono kwiaty w miejscowości Gierałtów.

Jak co roku przedstawiciele delegacji Gminy Nowogrodziec biorą udział w uroczystości upamiętniającej 79. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej przy pomniku Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu.

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii świata. Trwał od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja). Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się dzień ataku wojsk III Rzeszy na Polskę. Polska poniosła relatywnie największe straty osobowe w okresie II wojny światowej. III Rzesza prowadziła wobec obywateli II Rzeczypospolitej politykę eksterminacji: ludobójstwa, masowe wysiedlenia i deportacje.

W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Szacuje się, że zginęło ponad 50 milionów osób - poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych, wśród nich 6 mln ofiar - obywatele polscy.

                                                                                                            Cześć i chwała Bohaterom, wieczna pamięć poległym!