W dniu 22 sierpnia 2018 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach drużynowych” z nowopowstałym Klubem Sportowym Czerna.

Dnia 2 lutego 2018 roku wpisano do ewidencji klubów sportowych Klub Sportowy Czerna, który jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz mniejszym statutem.

Klub Sportowy Czerna utworzył drużynę juniorów, w której skład wchodzi młodzież z Czernej, Wykrot oraz Godzieszowa w wieku od 17 do 13 lat. Swoje rozgrywki rozpoczną w Klasie Terenowej Juniorów - Grupy II, a pierwszy mecz zagrają już w najbliższą niedzielę, tj. 25 sierpnia 2018 roku o godzinie 13:30 na boisku u przeciwnika w Tomaszowie Bolesławieckim.

Życzymy powodzenia i  sukcesów sportowych!