>>Relacja TV Łużyce pt. Prozdrowotna inwestycja za 12 mln zł<<

„Jest to moje największe osiągnięcie społeczne. Planowałem zadanie inwestycyjne od wielu lat, spełnia się moje zawodowe nie tyle marzenie, ale szczególne zaangażowanie pomocy ludziom. Dziękuje ludziom dobrej woli za wszelką pomoc i okazaną życzliwość” – powiedział Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca po podpisaniu umowy dotyczącej realizacji wyjątkowej dla Mieszkańców gminy Nowogrodziec inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej” oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej”.

Szpital Świętego Józefa przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu od zawsze pełnił funkcje związane ze zdrowiem mieszkańców. Wybudowano szpital w 1899 roku. Jako pielęgniarki pracowały w nim siostry z pobliskiego klasztoru należącego do Zakonu św. Magdaleny od Pokuty. Prawdopodobnie w latach trzydziestych zdecydowano o rozbudowie skrzydła, możliwe że w tamtym okresie wyposażono budynek w działającą do dnia dzisiejszego windę. Po wojnie obiekt trafił do zasobu państwowej służby zdrowia, w związku z likwidacją klasztoru siostry Magdalenki zastąpiły siostry Elżbietanki.
Historia szpitala jest nierozerwalnie związana z życiem mieszkańców gminy Nowogrodziec, gdyż tutaj się rodzili, leczyli i umierali. W szpitalu funkcjonował jedyny na tym terenie Oddział Pulmonologii.

W wyniku kolejnej zmiany ustrojowej w Polsce szpital zlikwidowano, pod koniec lat dziewięćdziesiątych w jego miejsce utworzono zakład opiekuńczo- leczniczy. Budynek został przejęty przez Gminę Nowogrodziec, zakład stał się samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej po podziale Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. W 2009 roku w strukturze zakładu utworzono hospicjum stacjonarne.

W roku 2013 rozpoczęto pracę nad analizą dalszego funkcjonowania jednostki, którego efektem była decyzja o przeniesieniu działalności do nowego budynku. 22 lipca 2016 roku budynek został opuszczony. Budynek szpitala, poza nakładami na wymianę stolarki okiennej, nie był remontowany, ani ulepszany od bardzo dawna. Jego stan techniczny był dostateczny do prowadzenia działalności leczniczej, bo posiadał pozytywne opinie PSSE, a jednocześnie wiadomo było, że bez działań naprawczych istniało ryzyko, że dalsza w nim działalność będzie niemożliwa.
Władze samorządowe na czele z Robertem Relichem, Gospodarzem gminy, zdecydowali o przeniesieniu działalności z następujących powodów:
-występujące różnice poziomów pomiędzy skrzydłami budynku stanowiły barierę komunikacyjną,
- drogi ewakuacyjne nie spełniały wymogów przeciwpożarowych,
- brak windy w każdym skrzydle budynku,
- zabytkowa winda wymagająca udziału uprawnionej obsługi,
- nieekologiczne ogrzewanie i gotowanie,
- zły stan techniczny pokrycia dachowego,
- brak możliwości zwiększenia liczby łóżek bez rozbudowy o nowe skrzydło.
To i wiele innych argumentów przemawiało za wyborem wariantu zmiany siedziby i nie realizowaniu prac budowlano-remontowych podczas normalnej pracy jednostki na tzw. „ruchu”.

Ceremonia otwarcia nowego hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego w Nowogrodźcu odbyła się 29 kwietnia 2016 roku. Na parterze przebudowanego i rozbudowanego obiektu mieści się Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej czyli hospicjum stacjonarne z 21 łóżkami, Dział Rehabilitacji, kuchnia oraz kaplica szpitalna. Na pierwszym piętrze – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z 60 łóżkami dla pacjentów. Na drugim piętrze są zlokalizowane dwa biura administracji, w piwnicy są szatnie, magazyny i pomieszczenia gospodarcze. 

Efekty przeniesienia działalności do nowej siedziby były następujące:
- budynek spełniający wszystkie wymogi wynikające z Rozporządzenie Ministra Zdrowia,
- wyższy komfort pacjentów i personelu,
- hospicjum stacjonarne powiększone o 7 dodatkowych łóżek,
- ekologiczne gotowanie i ogrzewanie,
- umocnienie pozycji na rynku opieki długoterminowej.

Pomimo wyprowadzki w 2016 roku z budynku przy ul. Cichej 4, stan techniczny budynku nie uległ degradacji, wystąpiły naturalne efekty braku ogrzewania i normalnej eksploatacji. Widać również skutki złego stanu pokrycia dachowego. Natomiast budynek oczekiwał na swoje „drugie życie”.
Zakres prac dotyczących Przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu szpitalnego przy ulicy Cichej 4 w Nowogrodźcu to rozbudowa o nową klatkę schodową, przebudowa istniejących pomieszczeń w celu przeznaczenia na działalność trzech nowych zakładów, wymiana istniejących instalacji, zamiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową, wymiana pokrycia dachowego, budowa nowego szybu windowego, zmiana zagospodarowania terenu wokół budynku (budowa nowego parkingu, rozbiórka istniejących zasiek węglowych). W nowym budynku powstanie Dom Opieki Specjalistycznej dla 30 pacjentów, prowadzony przez SP ZOZ, Dom Pomocy Społecznej dla 30 podopiecznych jako nowa jednostka organizacyjna oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla podopiecznych obu zakładów oraz pacjentów SP ZOZ, który będzie prowadził zakład.

Umowa z wykonawcami inwestycji została podpisana 3 sierpnia 2018 roku z Konsorcjum firm: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki, Zaręba, ul. Wyszyńskiego 1/3, 59-800 Lubań oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe EVERBEST Jarosław Buryło, Zaręba, ul. Zielona 4, 59-800 Lubań. Kwota kontraktu: 12 500 000,00 złotych. Termin wykonania: 31 maja 2019 roku. Projekty pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej” oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej” są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wysokość dotacji 2 mln złotych, pozostała kwota - z budżetu Gminy Nowogrodziec.

Budynek dawnego szpitala św. Józefa w Nowogrodźcu po zakończeniu prac i rozpoczęciu działalności nowych zakładów będzie elementem spójnej strategii rozwoju i rewitalizacji miasta. Nowogrodziec będzie umacniał się na pozycji społecznie odpowiedzialnej Gminy, umocni się w specjalizacji opieki długoterminowej, która, patrząc na trendy demograficzne, będzie musiała rozwijać się bardziej dynamicznie niż obecnie.

>>Prezentacja pt. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu<<