Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego.

W dniu 02 sierpnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Czerna na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach drużynowych”.

>>Więcej informacji - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<