W sobotę, 4 sierpnia br., w godzinach popołudniowych przez gminę Nowogrodziec przeszła nawałnica, która w krótkim czasie wyrządziła wiele szkód - zniszczyła dziesiątki drzew, podtopione zostały gospodarstwa domowe, sady, uprawy.

W nawałnicy najbardziej ucierpiały miejscowości: Czerna, Zebrzydowa, Kierżno, Gierałtów, Nowogrodziec. Nasze Gminne Ochotnicze Straży Pożarne zostały zadysponowane do działań ratowniczych. Wszystkie OSP z terenu gminy Nowogrodziec, wykonując zadania samorządu gminnego, niosą natychmiastową pomoc naszym Mieszkańcom. Strażacy z terenu całej gminy licznie przybyli na miejsce zdarzenia, niosąc pomoc poszkodowanym.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, realizując ustawowe zadania Gminy Nowogrodziec, systematycznie wyposaża OSP w nowoczesny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, umożliwia szkolenia i badania lekarskie, podtrzymując tym samym odpowiednio wysoki poziom.

„W związku z kataklizmem, jaki dotknął sołectwa gminy Nowogrodziec, solidaryzuję się z Mieszkańcami poszkodowanych terenów. Pocieszającym dla mnie jest fakt, że nikomu z Mieszkańców nie stała się krzywda, że nikt nie zginął. Zgłosiliśmy natychmiast do Tauronu uszkodzenia elektrycznych przewodów zasilających. Od wielu lat wspólnie z Kierownikiem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu, Panem Mirosławem Piwowarem oraz Rolnikami dokonujemy oceny stanu rowów melioracyjnych, ustalamy harmonogram realizacji poszczególnych zadań oraz współfinansujemy konserwację i odbudowę rowów, aby zapobiec skutkom kataklizmów. Gminne OSP, realizując zadania własne samorządu, wykonały działania polegające na usuwaniu skutków nawałnicy, wypompowaniu wody z piwnic i wycince drzew” – mówi Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

Zmiany klimatu w Polsce są już zauważalne od kilku lat, również w gminie Nowogrodziec i okolicach. Notuje się coraz częściej anomalie pogodowe o różnym charakterze, a najbardziej groźne zjawiska – nawałnice połączone z gwałtownymi opadami, które nie należą już do rzadkości. Prognozuje się, że w najbliższych latach zjawiska te będą się jeszcze bardziej nasilać.