W dniu 28 czerwca 2018 roku na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazał urządzenia i wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec, zakupiony w ramach programu pn. Fundusz Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Koszt zakupu urządzeń i wyposażenia stanowił kwotę 20699,00 złłotych, z czego 20492,01 to środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Fundusz Sprawiedliwości realizowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach Programu „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.
Pozyskane wyposażenie i urządzenia trafiły do OSP Nowogrodziec, OSP Czerna, OSP Gierałtów, OSP Wykroty oraz OSP Zebrzydowa.
OSP Nowogrodziec – defibrylator oraz skrzynka wewnętrzna na defibrylator;
OSP Czerna – defibrylator;
OSP Wykroty – szyny Kramera;
OSP Gierałtów – torba medyczna PSP R1;
OSP Zebrzydowa – nosze podbierakowe aluminiowe.
Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Nowogrodziec. Strażacy ratownicy OSP będą mieli możliwość niesienia profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Skuteczność działań i właściwe wykorzystanie urządzeń i wyposażenia gwarantuje fakt, iż ratownicy OSP są często, jako pierwsi, na miejscu zdarzenia. Ochotnicze Straże Pożarne są częścią lokalnego środowiska, ratownicy OSP potrafią tym samym rozpoznawać zagrożenia i nieść skuteczną pomoc.