W dniu 1 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". Na podstawie rozporządzenia raz w roku każde dziecko, uczące się w szkole, otrzyma 300 złotych - bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
przez dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia
przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

>>Więcej informacji - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu<<