Drukuj
Odsłony: 3768

8 maja br. na terenie zakładu Surmin – Kaolin S.A. w Nowogrodźcu Ochotnicze Straże Pożarne Gminy i Miasta Nowogrodziec odbyły wspólne ćwiczenia z jednostką Ratowniczo – Gaśniczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.
W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z OSP Czerna, OSP Nowogrodziec, OSP Nowogrodziec Osiedle, OSP Gierałtów, OSP Wykroty oraz OSP Zebrzydowa, a także zastępy JRG Bolesławiec.
Ćwiczenie realizowane były w cyklu trzech epizodów. Pierwszy epizod zakładał, że w tym samym czasie doszło do dwóch zdarzeń. Doszło do pożaru dachu hali produkcyjnej i upadku pracownika zakładu do silosu ze znacznej wysokości. Zastępy ratowników OSP i PSP zostały przydzielone do likwidacji powstałych zagrożeń. Część strażaków gasiła zasymulowany pożar, chroniąc również przed wybuchem składowane w bezpośrednim sąsiedztwie butle gazowe. Natomiast druga grupa, wyposażona w aparaty ochrony dróg oddechowych, podjęła przeszukiwanie hali produkcyjnej, w której odnaleziono osobę (manekin), która spadła z wysokości około 5 m do wnętrza silosu. Zadaniem ratowników była sprawna ewakuacja poszkodowanej osoby oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Drugim epizodem było przygniecenie pracownika (ponownie użyto manekina) przez paletę i stojący na niej wielkogabarytowy worek transportowy z ładunkiem sypkim. Ratownicy przystępując do swoich zadań zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ponowienie udzielili pomocy przedmedycznej, z użyciem sprzętu hydraulicznego podniesiono ładunek i ewakuowano poszkodowanego.
Do podobnego zdarzenia doszło w kolejnej części ćwiczenia, gdzie na przygotowanego manekina najechała koparka o znacznej masie. Do wypadku doszło na placu zakładowym. Zadysponowani strażacy ponownie mieli okazję ćwiczyć uwolnienie poszkodowanego. Zastęp JRG Bolesławiec, przy użyciu specjalistycznego sprzętu uniósł koparkę do poziomu umożliwiającego ewakuację poszkodowanego.
Współdziałające zastępy ratowników OSP i PSP korzystały z sytemu łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, której rozbudowę w latach 2016 – 2017 współfinansowała Gmina Nowogrodziec w kwocie 13.000 tysięcy złotych, mając na celu troskę o wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców.
Ćwiczenia zakończono zbiórką podsumowującą z udziałem kierownictwa zakładu, funkcjonariuszy KP PSP oraz Komendanta Gminnego OSP. Ćwiczenia pozwoliły na wyciągnięcie wielu wniosków, które będą stanowiły cenny materiał szkoleniowy dla strażaków OSP i PSP.
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie gratuluje zdobytej podczas ćwiczeń wiedzy i umiejętności przez Strażaków OSP, dziękując tym samym za udział i zaangażowanie ćwiczących zastępów OSP i PSP.