Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w 2018 roku konkursowego naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Nowogrodziec otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” w wysokości 30.768,30 zł.

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina musi zrealizować zadanie do 14 września 2018 roku.

Programem zostaną objęte nieruchomości, których właściciele złożyli w styczniu bieżącego roku deklarację uczestnictwa w zadaniu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.