ogłoszenie UM

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że w okresie wiosennym na terenie każdej miejscowości Gminy Nowogrodziec Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu przeprowadzi zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie tzw. „wystawki”.

Jest to możliwość pozbycia się ze swojego gospodarstwa domowego niepotrzebnych odpadów wielkogabarytowych. Do tego celu zostaną podstawione kontenery w terminach oraz miejscach, określonych w załączonym harmonogramie.
Zbiórkę koordynują:
- z ramienia Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu Pan Wojciech Sandecki, tel. 75 671 12 44,
- z ramienia Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu Pani Agnieszka Turek, tel. 75 7380690 i Pani Iwona Markiewicz, tel. 75 7380662

Wielkogabar