chodnik słowackiego zd

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich konsekwentnie i skutecznie realizuje zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego Mieszkańców.

Dnia 8 stycznia 2018 roku Burmistrz Robert Relich podpisał umowę z Powiatem Bolesławieckim dotyczącą zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279D polegającej na budowie chodnika – ul. Słowackiego w Nowogrodźcu – etap I”. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu, na działce nr 63 obręb Nowogrodziec, długość chodnika - około 239 metrów bieżących.

Trwają obecnie prace budowlane, które przewidują wykonanie następujących robót: odmulenie istniejących rowów, korytowanie pod nowy chodnik, ustawienie krawężników, ustawienie obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Burmistrz Robert Relich zadeklarował pokrycie połowy kosztów wykonania zadania w kwocie 86000 złotych w formie dotacji celowej.

Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym pracom Mieszkańcy naszej gminy, przede wszystkim dzieci i młodzież, bezpieczniej będą mogli dotrzeć do swoich miejsc pracy, szkoły, miejsc wypoczynku i wybranych instytucji w celu załatwienia niezbędnych spraw.

>>Proponujemy Państwa uwadze relację TV Łużyce "Chodnik, zamiast niebezpiecznego pobocza"<<

chodnik słowackiego 1 700

chodnik słowackiego 2 700pks